Fria ämnesresurser – mänskliga rättigheter

Nedan följer en lista över fritt tillgängliga MR-relaterade databasresurser

ASIL Electronic Resource Guide

Beskrivning: Webbplats med länkar till fulltextdokument från 1906-
Ämnesord: Internationell rätt
Tillgång: Fritt tillgänglig
Upphovsman: American Society of International Law
Ytterligare information: Om upphovsmannen

Avalon Project

Beskrivning: Webbplats som innehåller historiska dokument i fulltext inom områdena juridik, historia, ekonomi politik, diplomati och förvaltning.
Ämnesord: Juridik Historia Politik
Tillgång: Fritt tillgänglig
Upphovsman: Yale Law School
Ytterligare information: Om databasen

Country Indicators of Foreign Policy (CIFP)

Beskrivning: Dokument i fulltext om världens länder, statskick, konflikter, hälsovård m.m.
Ämnesord: Geografi Statsvetenskap Politik Konflikter
Tillgång: Fritt tillgänglig
Upphovsman: Carleton’s Country Indicators for Foreign Policy project/Carleton University
Ytterligare information: Om databasen

Court of Justice of the European Union (CVRIA)

Beskrivning: Databas från Europeiska unionens domstol med material om tillämpningen och tolkningen av EU-rätten, fulltext.
Ämnesord: Europeiska unionen Juridik
Tillgång: Fritt tillgänglig
Upphovsman: Europeiska unionen

DagDok

Beskrivning: Databas som innehåller referenser och länkar till fulltextmaterial på FN:s officiella webbplats.
Ämnesord: Internationella relationer Internationellt samarbete Internationella organisationer Förenta nationerna
Tillgång: Fritt tillgänglig
Upphovsman: Dag Hammarskjöldbiblioteket
Ytterligare information: Om databasen

Dokument & lagar

Beskrivning: Databas med Sveriges riksdags protokoll, propositioner, motioner, betänkanden, lagar och förordningar (SFS), kommittédirektiv och -berättelser, EU-dokument.
Ämnesord: Juridik Förvaltning
Tillgång: Fritt tillgänglig
Upphovsman: Sveriges riksdag
Ytterligare information: Om upphovsmannen

EUR-Lex: Ingång till EU-rätten

Beskrivning: Portal med drygt 240 000 referenser till policydokument, böcker, rapporter, artiklar och specialdatabaser om jämställdhet i EU.
Ämnesord: Europeiska unionen Genusforskning Genus (socialt kön)
Tillgång: Fritt tillgänglig
Upphovsman: Europeiska unionen
Ytterligare information: Om databasen. Sökhjälp

EUROPA – EU:s webbportal

Beskrivning: Europeiska kommissionens webbplats.
Ämnesord: Europeiska unionen
Tillgång: Fritt tillgänglig
Upphovsman: Europeiska unionen

Eurostat

Beskrivning: EU:s statistikkontor, med statistik på europeisk nivå som möjliggör jämförelser mellan länder och regioner.
Ämnesord: Europeiska unionen Statistik
Tillgång: Fritt tillgänglig
Upphovsman: Europeiska unionen
Ytterligare information: Om databasen

EU-upplysningen

Beskrivning: EU-upplysningen från riksdagen ger information om EU samt informerar om EU-arbetet i riksdagen.
Ämnesord: Europeiska unionen
Tillgång: Fritt tillgänglig
Upphovsman: Sveriges Riksdag
Ytterligare information: Om databasen

Facts on International Relations and Security Trends (FIRST)

Beskrivning: Fakta om konflikter, militär och vapen, länder och internationella organisationer, ekonomisk och social statistik, kronologier.
Ämnesord: Krig Militärväsen Internationella relationer Statistik
Tillgång: Fritt tillgänglig
Upphovsman: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) och International Relations and Security Network (ISN)
Ytterligare information: Om databasen

FINDOC

Beskrivning: Referenser till monografier, artiklar, kommittébetänkanden, kongressrapporter m.m. inom mänskliga rättigheter.
Ämnesord: Mänskliga rättigheter
Tillgång: Fritt tillgänglig
Ytterligare information: Om, Tutorial

FN – Official Document System (ODS)

Beskrivning: Fulltext databas innehåller FN:s dokumentation från 1993-.
Ämnesord: Internationella organisationer
Tillgång: Fritt tillgänglig
Upphovsman: FN
Ytterligare information: Om databasen

Human Rights Documentation: Database of the Case-Law of the European Convention on Human Rights (HUDOC)

Innehåller material i fulltext om rättsfall som berör europeiska konventionen för mänskliga rättigheter och har tagits upp i ECHR (European Court of Human Rights).
Mänskliga rättigheter Rättsfall
Fritt tillgänglig
European Court of Human Rights
Ytterligare information: Om databasen

ICRC databases on international humanitarian law

Mänskliga rättigheter, internationell rätt, humanitär rätt
Om databasen

Internationella domstolar

Beskrivning: Länkingång till de internationella domstolarna via regeringens webbsida.
Ämnesord: Juridik Domstolar
Tillgång: Fritt tillgänglig
Upphovsman: Sveriges regeringen
Ytterligare information: Om upphovsmannen

KVINNSAM

Beskrivning: Databas med ca 120 000 referenser till böcker, bokkapitel, tidskriftsartiklar och uppsatser inom genusvetenskap. Täckning från 1970-.
Ämnesord: Genusforskning Könsroller
Tillgång: Fritt tillgänglig
Upphovsman: Göteborgs universitetsbibliotek
Ytterligare information: Om databasen, Sökhjälp

Lagrummet.se

Beskrivning: Webbplats med rättsinformationen hos regering, riksdag, högre domstolar och statliga myndigheter.
Ämnesord: Juridik Förvaltning
Tillgång: Fritt tillgänglig
Upphovsman: Domstolsverket
Ytterligare information: Om databasen, Sökhjälp

PreLex

Beskrivning: Databas där man kan följa alla officiella dokument (förslag, rekommendationer, meddelanden) som Europeiska kommissionen lägger fram för lagstiftaren (dvs. Europarådet och EU-parlamentet) och andra institutioner och organ
Ämnesord: Europeiska unionen Juridik Europarätt
Tillgång: Fritt tillgänglig
Upphovsman: Europeiska kommissionen
Ytterligare information: Sökhjälp

Refworld

Beskrivning: Databas från med material om bland annat asyl- och flyktingfrågor samt mänskliga rättigheter.
Ämnesord: Mänskliga rättigheter Flyktingar Konflikter
Tillgång: Fritt tillgänglig
Upphovsman: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Ytterligare information: Om databasen

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Beskrivning: Webbplats om mänskliga rättigheter och Sveriges åtaganden. Innehåller bland annat information om vilka konventioner Sverige har ratificerat, nationellt och internationellt arbete med mänskliga rättigheter, Europadomstolens domar mot Sverige och UD:s rapporter om mänskliga rättigheter i världens länder.
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Konventioner Sverige
Tillgång: Fritt tillgänglig
Upphovsman: Arbetsmarknadsdepartementet och Utrikesdepartementet
Ytterligare information: Om webbplatsen

United nations iLibrary

Beskrivning: United Nations iLibrary innehåller Förenta Nationernas publikationer – böcker, tidskrifter, statistik och serier publicerade av FN:s sekretariat, underorgan och program. Databasen omfattar brett ämnesurval inom mänskliga rättigheter, ekonomisk och social utveckling, fred och säkerhet, internationell rätt och humanitära insatser.
Ämnesord: Internationella relationer Internationellt samarbete Internationella organisationer Förenta nationerna
Tillgång: Innehållet är tillgängligt i PDF format för prenumeranter och kan läsas av övriga genom att klicka på READ ikonen.
Upphovsman: FN
Ytterligare information: Om databasen

Länksamling

Regeringskansliet, mänskliga rättigheter >>
Safir: Länksamling till samhälls- & rättsvetenskap från Lunds universitetsbibliotek >>
Svenska FN-förbundet >>
Informationssida om Samer >>
Enkel guide till internationell humanitär rätt i det ockuperade palestinska territoriet 1. Diakonia. >>
Utrikesdepartementets årliga rapporter om efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna i enskilda länder >>
Kvinnor i arbete >>
Kvinnor och fred >>
Raoul Wallenberg Institute, akademiskt institut för mänskliga rättigheter och humanitär rätt >>

Dag Hammarskjöldbiblioteket. Specialbibliotek för Förenta Nationerna, internationella relationer, statskunskap och politik, freds- och konfliktforskning. Nationellt depåbibliotek för FN, ILO och OSSE>>.
Se särskilt Guide to UN documentation which was created by the Dag Hammarskjöld Library at Uppsala University Library >>
Norsk senter for menneskerettigheter >>
The Raoul Wallenberg Institute >>
Institute for The Institute for Human Rights, Åbo Akademi University>>
Institut for Menneskerettigheder >>
Nordiska Afrikainstitutets bibliotek >>
UN Human rights >>
International Helsinki Federation for Human Rights >>
Human Rights Watch >>
Human Rights Internet >>
Human Rights Organizations & Resources >>
Colombia University >>
University of Minnesota >>
Asil Guide to Electronic Resources for International Law >>
Directory of Human Rights Resources on the Internet >>
United Nations Official Document System (ODS) >>
UN Treaty Section of the Office of Legal Affairs >>
UNESCO >>
Amnesty >>
Article 19 >>
The Treaty Office of the Council >>