Skåp

På EHS finns ett begränsat antal skåp som studenter kan hyra terminsvis eller under ett helt läsår. Kostnad för att hyra skåp är 50kr/termin för ett litet skåp och 100kr/termin för ett stort skåp. Vid början av varje termin sätts en lista upp vid kårexpeditionen där en kan anmäla sitt intresse av att hyra ett skåp, skåpen lottas sedan ut.