Kandidatprogram i teologi – inriktning mot allmän religionsvetenskap och teologi

Kandidatprogrammet i teologi ger en bred och kvalificerad utbildning inom religionsvetenskap och teologi. Utbildningen syftar till förståelse av religionens roll i samtiden och i historien, i olika kulturer och på olika samhällsnivåer, i såväl ett individ- som ett grupperspektiv, lokalt och globalt, samt i relation till natur och ekologi.

Utbildningsansvarig: Jonas Ideström, jonas.idestrom@ehs.se
Studierektor: Mark Sluys, mark.sluys@ehs.se
Längd: Teologiekandidat 3 års heltidsstudier 180 hp. Teologie magisterexamen 4 års heltidsstudier 240 hp.
Undervisningstyp: Campus och distans. Vissa campuskurser kan också ha inslag av distansundervisning.
Studietakt: Du kan läsa på heltid eller deltid.
Undervisningstid: Dagtid
Undervisningsspråk: Svenska. Valbara kurser kan även ges på engelska.
Studieplats: Campus Bromma (campuskurser)
Ansökan: Du ansöker via www.antagning.se.

Programmet ger dig en bred och fördjupad kunskap inom religionsvetenskap och teologi. Att studera teologi och religion är självklart viktigt för blivande pastorer, präster och religionskunskapslärare men också för andra yrkesgrupper i samhället: kulturarbetare, journalister, personal inom människovårdande yrken och många andra behöver kunskap om religion som samhälls- och kulturfenomen i vår närhet och i världen i stort – liksom kunskap om vad religion är i sig och vad den betyder för människor.

Att läsa religionsvetenskap och teologi vid EHS innebär ett brett studium av till exempel mångtusenåriga skrifter och traditioner, etiska problem, genusfrågor och spiritualitetens roll i kyrka och samhälle och vad den betyder för människor. Studier i religionsvetenskap och teologi utgör sålunda en viktig utgångspunkt för förståelsen av mänskligt liv och samhällets utveckling och hållbarhet.

Varför ska jag läsa det här programmet?

Kandidatprogrammet i teologi ger både breda och fördjupade kunskaper som rör religion och teologi i olika former. Programmet är relevant både för dig som behöver kunskaper för ett särskilt yrke eller för dig som önskar fördjupa och fortbilda dig inom teologi och religionsvetenskap. EHS erbjuder en unik miljö för studier som rör teologi och religion. Där förenas akademiska studier inom teologi, religionsvetenskap och mänskliga rättigheter med ett campus präglat av närhet och engagemang. Inom vissa yrken är akademisk examen i religionsvetenskap och teologi en förutsättning. I de flesta yrken är kunskap om religionsvetenskap och teologi en fördel.

Programstruktur

I examen skall ingå ett minimum av ämnesområden och samlad högskolepoäng enligt följande:

  • Baskurser, fyra ämnesområden, 30 hp
  • Fortsättningskurser, tre ämnesoråden, 45 hp
  • Fördjupningskurser, två ämnesområden, 30 hp

Ämnesområden är bibelvetenskap, inriktning gamla testamentet eller nya testamentet, systematisk teologi, praktisk teologi och kyrkohistoria med global kristendom och ekumenik. Titta gärna i vår kurskatalog för att hitta kurser som passar just dig.

Studierna avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng inom ett delområde som studenten läst på både fortsättnings- och fördjupningsnivå, varav minst 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå. 30 högskolepoäng från annat relevant huvudområde kan ingå i examen.

Karriärmöjligheter

Efter avslutat program kan du arbeta i civilsamhällesorganisationer eller myndigheter, i kommunal sektor och även i företag. En examen i religionsvetenskap och teologi kan utgöra en hel, eller del av den utbildning som krävs i en rad olika yrken, som t ex pastor eller präst. (se också särskilda program med inriktning pastor och präst).

Behörighetskrav

Se Behörighetskrav för Teologi-religionsvetenskap

Avgifter

Du som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES länder och Schweiz och du som har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte betala studieavgift. Om du är medborgare i länder utanför EU, EEA och Schweiz måste du betala studieavgift, se Studieavgifter.