Examenstillstånd

Enskilda Högskolan Stockholm har av regeringen tillstånd att utfärda:

Högskoleexamen i mänskliga rättigheter
Högskoleexamen i teologi
Kandidatexamen i mänskliga rättigheter
Kandidatexamen i teologi
Magisterexamen i mänskliga rättigheter
Magisterexamen i teologi
Masterexamen i mänskliga rättigheter
Masterexamen i teologi
Licentiatexamen i teologi/religionsvetenskap
Doktorsexamen i teologi/religionsvetenskap