Besök oss

Vi hoppas att informationen om EHS är tydlig på vår hemsida. Men ingen information kan ersätta ett besök hos oss, där du får möjlighet att träffa personal och studenter. Vi är alltid öppna för att ta emot besök av potentiella studenter på campus Bromma. Vänligen kontakta oss via epost så att vi kan planera ditt besök!

Under normala förhållanden skulle ett besök betyda att du kunde närvara fysiskt på campus Bromma, för att träffa personal och studenter, samt delta i något seminarium eller föreläsning. Men på grund av corona-pandemin är campus tyvärr stängt. Vi arrangerar däremot gärna ett digitalt möte där du kan få prata med lärare och studenter, och kanske även delta i en onlineföreläsning. Det är inte samma sak som att besöka vårt fina campus i Bromma men det ger dig i alla fall en inblick i hur studentlivet är här. Vänligen kontakta studieansvarig för mer information.