EHS Doktorandråd (EHSDR)

EHS doktorandråd (EHSDR) samlar de forskarstuderande vid skolan och verkar för att öka doktorandernas inflytande på utbildningen och i arbetssituationen.

EHSDR driver frågor om forskarutbildningens kvalitet, arbetsmiljö, rättssäkerhet, samverkan, internationalisering, jämställdhet och likabehandling. EHSDR driver bland annat särskilt frågan om att alla doktorander skall erbjudas rimliga ekonomiska villkor under hela utbildningen och att fakulteten skall följa regler och förordningar, som är till för att stärka doktorandens arbetsvillkor.

EHSDR sammanträder minst två gånger per år, i januari och i september. Därtill kan EHSDR sammanträder vid behov.

Varje ämne (systematisk teologi, bibelvetenskap, östkyrkliga studier och praktisk teologi med kyrkohistoria) har en ämnesrepresentant i doktorandrådet. Ämnesrepresentanter leder rådets arbete.

På sammanträdet i januari väljs ämnesrepresentanter för bibelvetenskap och praktisk teologi med kyrkohistoria. Ämnesrepresentanter för systematisk teologi och östkyrkliga studier väljs i september.

Doktorandrådet väljer därtill en representant för doktoranderna till forskautbildningskollegiet. Representanten väljs i januari på ett år.

Facklig anslutna doktorander i doktorandrådet väljer en facklig representant för doktoranderna. Representanten väljs i januari på ett år.

Ämnesrepresentanter:

  • Bibelvetenskap: Martin Landgren
  • Praktisk teologi med kyrkohistoria: Simon Hallonsten
  • Systematisk teologi: Lois Lindholm
  • Östkyrkliga studier: Sally Adel