Stöd EHS

Ditt bidrag är av stor betydelse för högskolans framtida utvecklingsmöjligheter.

Bankgiro 5838-7184
PlusGirokonto 709499-8. 
Swish 123 100 35 32

EHS har en betydelsefull roll för utbildning och forskning inom mänskliga rättigheter och teologi. Verksamheten finansieras via statliga bidrag, gåvor och stöd från privatpersoner, församlingar, samfund och andra organisationer. 

Du kan stödja EHS genom att sätta in en gåva på

  • Bankgiro 5838-7184
  • PlusGirokonto 709499-8. 
  • Swish 123 100 35 32

Ange gärna ditt namn och din adress.

Vill du stödja något specifikt ändamål så ange det: ”forskning”, ”biblioteket”, ”pastorsutbildning”, ”stipendiefonden”, etc.

Ett annat sätt att främja högskolan är donation eller testamente. Vill du diskutera en donation till EHS? Ta kontakt med rektor eller ekonomiansvarig Wolfgang Falk. Vill du ha hjälp med att utforma ett testamente? Kontakta advokat, bank eller begravningsbyrå.

Under senare år har flera donationer gjorts till EHS. Ett exempel är makarna Lilian och Karl Olof Nilsson i Malmö, som inrättat en forskningsstiftelse för att stödja utbildning och forskning vid EHS.  Läs mer om Lilian och Karl Olof Nilssons forskningsstiftelse här

Ditt bidrag är av stor betydelse för högskolans framtida utvecklingsmöjligheter. De donationer som getts under senare år har till exempel spelat en avgörande roll för högskolans möjligheter att utveckla högskolans forskarutbildning.