Kontakt

Kontakta oss på EHS

De flesta lärare och personal arbetar i viss utsträckning på distans. Vi rekommenderar att kontakt i första hand tas via e-post.

Enskilda Högskolan Stockholm
Post- och besöksdress:
Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma

Plusgiro: 709499-8
Bankgiro: 5838-7184
Org.nr: 556947-8968

e-post: info@ehs.se
Tel: 08-564 357 00
Fax: 08-564 357 06

Du kan göra ett urval genom att använda Filtrera. Du kan också söka på en persons namn via sökfunktionen.

Ann Westblom

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i pastorsutbildningen

ann.westblom@ehs.se

Mer om Ann Westblom

Ann-Christine Falk

Doktorand, pastor

ann-christine.falk@ehs.se

Mer om Ann-Christine Falk

Anne-Christine Lindvall

Studierektor för forskarutbildningen, fil.dr

anne-christine.lindvall@ehs.se

Mer om Anne-Christine Lindvall

Anneli Winell

Teol.dr, högskolelektor

anneli.winell@ehs.se

Mer om Anneli Winell

Bengt Palmgren

Doktorand, timlärare

bengt.palmgren@ehs.se

Mer om Bengt Palmgren

Bjørg Farstad

Kursadministratör, ansvarig för EHS internationella program

kursadministrator@ehs.se

Mer om Bjørg Farstad

Bojana Bursać Džalto

Kommunikationschef

bojana.bursac@ehs.se

Mer om Bojana Bursać Džalto

Carl Johan Berglund

Docent, studierektor (tjänstledig), timlärare, pastor

carl.johan.berglund@ehs.se

Mer om Carl Johan Berglund

Carl-Magnus Carlstein

Doktorand, Bibelvetenskap

carl-magnus.carlstein@ehs.se

Mer om Carl-Magnus Carlstein

Christina Lloyd

Lektor, timlärare

christina.lloyd@ehs.se

Mer om Christina Lloyd

Cicci Hagevi

Kontaktperson för Equmeniakyrkan mellan studenter och samfund

070-972 40 90

cicci.hagevi@equmeniakyrkan.se

Mer om Cicci Hagevi

Cyril Hovorun

Professsor, archimandrite

cyril.hovorun@ehs.se

Mer om Cyril Hovorun

Daniel Strömner

Doktorand, pastor

daniel.stromner@ehs.se

Mer om Daniel Strömner

Daniel Öhrvall

Doktorand, timlärare

daniel.ohrvall@ehs.se

Mer om Daniel Öhrvall

Elin Hyldéen Gärtner

Vik, Stiftsadjunkt för prästrekrytering i Stockholms stift

08-508 940 64

elin.hyldeen.gartner@svenskakyrkan.se

Mer om Elin Hyldéen Gärtner

Eva Ellnemyr

Kaplan på EHS för Svenska kyrkan

eva.ellnemyr@svenskakyrkan.se

Mer om Eva Ellnemyr

Fredrik Seltman

Doktorand, präst

fredrik.seltman@ehs.se

Mer om Fredrik Seltman

Grant White

Teol. dr, högskolelektor

grant.white@ehs.se

Mer om Grant White

Göran Gunner

Docent, högskolelektor, pastor

goran.gunner@ehs.se

Mer om Göran Gunner

Habte Michael Kidane

Teol.dr, timlärare

habte.kidane@ehs.se

Mer om Habte Michael Kidane

Hanna Stenström

Docent, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

hanna.stenstrom@ehs.se

Mer om Hanna Stenström

Hannah Holgersson

Lärare i kommunikation, röst- och tal

hannah.holgersson@ehs.se

Mer om Hannah Holgersson

Henrik Hannfors

Bibliotekarie, t.f. studierektor MRD, samordnare för pedagogiskt stöd, skyddsombud, systemansvar, talböcker, användarservice

08-564 357 25

henrik.hannfors@ehs.se

Mer om Henrik Hannfors

Jessica Alm

Doktorand, bibelvetenskap

jessica.alm@ehs.se

Mer om Jessica Alm

Johan Andersson

Studierektor Östkyrkliga studier

johan.andersson@ehs.se

Mer om Johan Andersson

Johanna Ohlsson

Prefekt Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati, högskolelektor

johanna.ohlsson@ehs.se

Mer om Johanna Ohlsson

Jonas Ideström

Prefekt Avdelningen för religionsvetenskap och teologi, professor, präst

jonas.idestrom@ehs.se

Mer om Jonas Ideström

Josef Forsling

Teol.dr, högskolelektor

josef.forsling@ehs.se

Mer om Josef Forsling

Joseph Sverker

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare systematisk teologi

joseph.sverker@ehs.se

Mer om Joseph Sverker

Karin Sundström

Ph.D., timlärare

karin.sundstrom@ehs.se

Mer om Karin Sundström

Katarina Fägerhall Olofsgård

Chef Avdelningen för verksamhetsstöd

katarina.fagerhall.olofsgard@ehs.se

Mer om Katarina Fägerhall Olofsgård

Linnéa Lidskog

Kontaktperson för Equmeniakyrkan mellan studenter och samfund, kaplan

08-58 00 32 25

linnea.lidskog@equmeniakyrkan.se

Mer om Linnéa Lidskog

Lisa Plantin

Doktorand, pastor

lisa.plantin@ehs.se

Mer om Lisa Plantin

Liv Tegeman

Bibliotekarie, e-resurser, forskningsdata & vetenskaplig publicering.

liv.tegeman@ehs.se

Mer om Liv Tegeman

Maria Bexelius

Doktorand, adjunkt

maria.bexelius@ehs.se

Mer om Maria Bexelius

Maria Thorin

Doktorand, timlärare

maria.thorin@ehs.se

Mer om Maria Thorin

Mark Sluys

Studierektor Avdelningen religionsvetenskap och teologi

mark.sluys@ehs.se

Mer om Mark Sluys

Martin Landgren

Doktorand, Nya Testamentets exegetik, Präst

martin.landgren@ehs.se

Mer om Martin Landgren

Michael Hjälm

Prefekt Avdelningen för Östkyrkliga studier, Teol.dr, högskolelektor, Teol. dr, högskolelektor Campus Södertälje

michael.hjalm@ehs.se

Mer om Michael Hjälm

Mikael Sundkvist

Teol. dr, timlärare

mikael.sundkvist@ehs.se

Mer om Mikael Sundkvist

Milutin Janjić

Teol.dr, timlärare 

milutin.janjic@ehs.se

Mer om Milutin Janjić

Miriam Hjälm

Fil.dr, högskolelektor, Campus Södertälje

miriam.hjalm@ehs.se

Mer om Miriam Hjälm

Nils Troselius

Bibliotekarie, handledning & undervisning i informationssökning, användarservice

08-564 357 25

nils.troselius@ehs.se

Mer om Nils Troselius

Petra Carlsson

Professor, högskolelektor

petra.carlsson@ehs.se

Mer om Petra Carlsson

Rikard Roitto

Docent, högskolelektor, pastor

rikard.roitto@ehs.se

Mer om Rikard Roitto

Sally Adel

Doktorand, timlärare

sally.adel@ehs.se

Mer om Sally Adel

Sara Hilding

Lärare i kommunikation, röst och tal

sara.hilding@ehs.se

Mer om Sara Hilding

Sara Gehlin

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare kyrkohistoria med missionsvetenskap och ekumenik

sara.gehlin@ehs.se

Mer om Sara Gehlin

Sophia Tonneman

Informationsansvarig

sophia.tonneman@ehs.se

Mer om Sophia Tonneman

Sune Fahlgren

Docent, högskolelektor, pastor

sune.fahlgren@ehs.se

Mer om Sune Fahlgren

Thomas Kazen

Professor, pastor

thomas.kazen@ehs.se

Mer om Thomas Kazen

Ulf Bergsviker

Doktorand, pastor

ulf.bergsviker@ehs.se

Mer om Ulf Bergsviker

Victor Thorén

vik. systemansvarig

victor.thoren@ehs.se

Mer om Victor Thorén

Youhanon Habil

Teol.dr, timlärare

youhanon.habil@ehs.se

Mer om Youhanon Habil

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Mer om Åke Viberg