Stipendier

Grundutbildning

Stipendier finns ibland tillgängliga vilket ger studenter utanför EU möjlighet att studera på EHS. Inga stipendium är tillgängliga för tillfället.

Forskarutbildning

Doktorandstipendium i bibelvetenskap

Internationellt utbyte

För mer information: ehs.se/student/utlandsstudier/

Extern finansiering

Anna och Alfred Bergströms Understödsfond
Tack vare en gåva från Anna och Alfred Bergströms Understödsfond kan EHS härmed utlysa ett stipendium på 70 000 kr till någon som skriver en masteruppsats på ett metodististiskt/weslyanskt tema. Läs mer här