Stipendier

Stipendier finns ibland tillgängliga vilket ger studenter utanför EU möjlighet att studera på EHS. Vänligen kontakta oss för mer information.

Doktorandstipendier erbjuds vid olika tillfällen av skolan för att ge studenter möjlighet att genomföra sina doktorandstudier här. När dessa stipendier är tillgängliga kommer det att meddelas här.

Utlysning av stipendium, Lilian och Karl Olof Nilssons forskningsstiftelse
Lilian och Karl Olof Nilssons forskningsstiftelse utlyser två stipendier på vardera 50 000 kronor för den som planerar att skriva en masteruppsats med inriktning mot stiftelsens ändamål. Läs mer här