Stipendier

Stipendieutlysning april 2021

Stipendium för masteruppsats med metodistiskt/wesleyanskt tema
Ett stipendium på 70 000 kr till den som skriver en masteruppsats på ett metodistiskt/weslyanskt tema.
Ansökan senast den 13 juni 2021.

Grundutbildning

Stipendier finns ibland tillgängliga vilket ger studenter utanför EU möjlighet att studera på EHS. Inga stipendium är tillgängliga för tillfället.

Forskarutbildning

Doktorandstipendium i kyrkohistoria

Internationellt utbyte

För mer information: ehs.se/student/utlandsstudier/