Uppdragsutbildning

Enskilda Högskolan Stockholm är idag etablerad som ett av landets främsta utbildningscentra inom mänskliga rättigheter och demokrati, teologi och religionsvetenskap.

Våra uppskattade lärare används i många olika sammanhang. Det är allt ifrån enstaka föreläsningar till årslånga fortbildningsprogram – med eller utan möjligheten till att examineras för högskolepoäng.

Många har utnyttjat vår kompetens: frivilligorganisationer, studieförbund, gymnasieskolor, sjukhus, folkhögskolor, begravningsentreprenörer, högskolor och universitet är några exempel. Men självklart också kyrkor och samfund – enskilda församlingar, kontrakt och stift inom Svenska kyrkan, liksom andra distrikts- och centralorganisationer inom olika trossamfund.

Exempel på områden kan vi kan erbjuda uppdragsutbildning är inom

 • Omvärldsanalys
 • Grupp-ledarskap
 • Försoningsprocesser i teori och praktik
 • Demokrati och mänskliga rättigheter
 • Internationella relationer, ekumenik och religionsdialog
 • Teologisk tolkning i ljuset av exempelvis klimatförändringar, pandemi, kyrka i samtid, mångfaldsfrågor, AI, övervakning, barnkonventionen, digitalisering
 • Bibeltolkning och predikan, Gudstjänst
 • Digitalisering
 • Konfirmandarbete för vår tid
  Läs om kursen här

Vill du ha fler uppslag på vad vi kan?

Sök vidare i vår kurskatalog

Hör gärna av dig med dina frågor och önskemål.
Du kan kontakta:

Rektor
rektor@ehs.se
Linde Lindkvist, bitr. rektor Avdelningen för Mänskliga rättigheter och demokrati
linde.lindkvist@ehs.se, 08-564 357 05
Petra Carlsson, biträdande rektor Avdelningen för Religionskunskap och teologi
petra.carlsson@ehs.se
Michael Hjälm, biträdande rektor Avdelningen för Östkyrkliga studier
michael.hjalm@ehs.se, 08-550 980 66