FAQ för studenter

Akademiskt

På grund av den pågående pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer 2020-10-29, bedrivs från och med den 30 oktober all undervisning online tills vidare.

EHS tillämpar obligatorisk närvaro. Högskolans pedagogiska profil bygger på det nära samspelet mellan studenter, lärare och litteratur. Studenten måste se till att förlorad undervisning inhämtas.

Närvarokravet på 80 % finns kvar. Om den digitala uppkopplingen inte fungerar räknas det som frånvaro oberoende av orsak.

Se Krav för studenter för mer information.

Ljud- och filminspelningar samt fotografering under undervisningen är tillåten med lärarens godkännande. Vänligen observera att andra studenter har rätt att önska att föreläsningen inte spelas in. Inspelningar får endast användas privat av studenten som gjort inspelningen.

På den här sidan finns de instruktioner du behöver: eduid-ladok-canvas

På den här sidan finns de instruktioner du behöver: eduid-ladok-canvas

Förutsatt att angivna förkunskapskrav uppfylls (kontrollera dessa noga) går det bra att delta i nya kurser, även om upp till 15 hp föreligger i rester (ej godkända kurser). Vid högre restpoäng åligger det studenten att kontakta studievägledare för studieplanering. Påbörjas kurs utan att dessa krav uppfylls riskerar studenten att få avbryta kursen.

Programstudenter registrerar sig efter information av studievägledare. Ansökan till fristående kurser/nätkurser görs på www.antagning.se.

Betyg utfärdas via plattformen LADOK. Ansökningar måste ske till respektive avdelning senast den 15 maj för utfärdande av betyg under gällande akademiskt år. Mer information finns under avdelningen Examensbevis och intyg.

Campus Bromma

Alla studenter vid EHS som vill vistas i lokalerna när ytterdörrarna är låsta måste kvittera ut en nyckelbricka som fungerar som nyckel. Denna nyckelbricka kvitteras mot en avgift ut hos vaktmästaren i administrationskorridoren på entréplanet.

Lunchtider och matkuponger
Restaurangen är öppen kl 11.30–13.00. 85 kr för lunch. Matkuponger säljs i häften om 10 st för 700kronor.
Fika serveras i restaurangen på förmiddagar kl 9.30–10.30 och eftermiddagar måndag–torsdag kl 14.00–15.00.

Observera att restaurangen har stängt när folkhögskolan har sportlov, påsklov, höstlov osv. Det vill säga under tider då undervisning inte bedrivs som vanligt här på EHS. Håll dig enklast uppdaterad via restaurangens Facebook-sida

Mellanrummet, uppehålls- och fikarum på övre plan.
Här finns automater med kaffe/te och med läsk/godis. Mikrovågsugnar finns för medhavd mat. Observera att var och en ansvarar för att diska och ställa in porslin och koppar som används.

Kårexpeditionen ligger på plan 2. Öppettider anslås på dörren. Mer information se Studentkår.

P-skiva gäller på Enskilda högskolans parkeringar. Du får stå parkerad i 2 timmar. Det finns även en avgiftsbelagd parkering intill EHS.
Parkeringstillstånd för EHS studenter är giltigt vardagar kl 8:00–18:00 och kan hämtas hos vaktmästaren.

I Södertälje finns endast parkeringsmöjlighet på allmänna parkeringsplatser. Föraren ansvarar själv för parkeringsavgiften. Normalt kan man parkera på dessa platser under hela dagen.

Rättade tentor och liknande läggs i följande fack: Teologistudenter har sina postfack till höger vid trappan på plan 2. MR-studenter har sina postfack utanför sal 220 på plan 2.

I administrationskorridoren finns postfack för lärare och personal. Här kan meddelanden, PM, hemtentor m.m. läggas till EHS-kollegiet.

Du bör regelbundet besöka vår hemsida och vårt intranät för att ta del av nyheter och annan information om EHS. På campus Bromma finns även anslagstavlor där EHS och studenter delar med sig av viktig information. Här hittar du dessa anslagstavlor:

  • Anslagstavlan i nedre foajén: aktuellt på EHS. Ej avsedd för allmän affischering.
  • Studentkårens anslagstavla till vänster om trappan, plan 2 är uppdelad i flera delar, ena sidan disponeras av studenterna för till exempel försäljning av litteratur samt bostadsannonser, de andra är för teologgrupperna.
  • Anslagstavlan till höger efter trapporna på plan 2 är för information riktad till det teologiska programmets studenter.
  • Anslagstavlan på plan 2 utanför sal 219 är för information riktad till MR-programmets studenter.
  • Anslagstavlan utanför handikapptoaletten på plan 2 är för studenterna och allmän information.

Personligt

De statliga högskolorna har en olycksfallsförsäkring för sina studenter via Kammarkollegiet, men tyvärr kan vi som enskild högskola inte teckna en sådan försäkring. Du som student behöver alltså själv se till att du har en olycksfallsförsäkring för att ha ett skydd om något händer.

För dig som har studiemedel är det viktigt att komma ihåg att för att få behålla studiemedlen vid sjukdom måste du göra en sjukanmälan till Försäkringskassan redan första dagen du är sjuk. Den tid du är sjuk och har studiemedel räknar CSN inte in i det totala antalet veckor du haft studiemedel. De veckorna räknas inte heller med när CSN prövar dina studieresultat. Även kortare sjukperioder kan påverka prövningen av dina studieresultat. Det är därför viktigt att du alltid anmäler till Försäkringskassan när du är sjuk. Läs också vad som gäller för vård av barn eller närstående: Läs mer på CSNs hemsida.

Ingen anmälningsskyldighet till EHS föreligger, men det är bra att läraren får meddelande om din frånvaro och skälet till den. Lärares e-postadresser finns under Kontakt. All undervisning vid EHS är obligatorisk – se vidare under rubriken Krav för studenter.

Uppstår förhinder att fullfölja påbörjad kurs ska detta omgående anmälas. Programstudenter anmäler till studievägledare, student i fristående kurs till kursadministrator@ehs.se.

Programstudenter kan begära studieuppehåll, vilket normalt beviljas för högst två år. Om inte återregistrering skett senast 1 april resp. 1 oktober inför kommande termin avförs studenten ur studentregistret.
Blankett Ansökan om studieuppehåll >>

EHS arbetar för att motverka trakasserier och diskriminering av alla slag och för att främja studenters lika rättigheter oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Om du som student anser att du har blivit utsatt för kränkande behandling bör du om möjligt först tala med den/dem som agerat mot dig eller kontakta studentkåren. Om detta inte hjälper ska du ta kontakt med prefekten på din avdelning.

Här hittar du mer information: Rutin för hantering av trakasserier och kränkande särbehandling

Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig. Läs mer här