Engagera dig

Var med i kårens styrelse

SEHS styrelse utgörs av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, studiesocial sekreterare, representanter för de studenter som går första året på EHS, ledamöter och studentrepresentanter till ämnesföreträdarkollegiet (ÄFK) och till EHS styrelse. Utöver dessa poster representeras studenterna och SEHS genom studentrepresentanter i de olika kollegierna inom teologi och mänskliga rättigheter. SEHS har årsmöte två gånger per läsår då poster tillsätts efter behov, hör gärna av dig till oss om du är intresserad av att bli en del av styrelsen.

Det går också att engagera sig utan att vara med i styrelsen, det går jättebra att komma med förslag på saker du vill se att styrelsen gör eller frågor du tycker vi borde driva. Ibland bidrar vi med pengar eller annan hjälp om du har en idé som du själv vill driva.

Vi anser att kårens arbete är viktigt för både studenter och skola. Om du vill engagera dig mer aktivt i styrelsens arbete eller har frågor om hur vi arbetar är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen eller maila till oss på sehs@ehs.se, vi kan också hjälpa dig komma i kontakt med valberedningen om du är intresserad av att kandidera till någon av posterna.

Kom på årsmötet

Som medlem i SEHS kan du påverka styrelsens arbete bland annat genom att komma på våra årsmöten som hålls en gång per termin. Inför årsmötena kan du som medlem inkomma med motioner angående det arbete som kåren gör, du får också möjlighet att påverka vilka som tillsätts i styrelsen vilket gör att du på så sätt kan påverka kårens arbete. Årsmötena är en viktig del i den demokratiska processen, vi uppmuntrar dig som medlem att göra din röst hörd!