Studera med funktionsnedsättning

Du som upplever hinder i studierna på grund av varaktig funktionsnedsättning/läs- och skrivsvårigheter kan få pedagogiskt stöd i studierna. Ta kontakt med högskolans samordnare redan när du ansöker till ett program eller en kurs om du har behov av stöd.

Så här gör du för att ansöka om stöd, läs detta först:
Instruktioner

ANSÖK HÄR (Nais)

Exempel på pedagogiskt stöd

  • anteckningsstöd
  • talböcker genom Myndigheten för tillgängliga medier, MTM
  • anpassningar vid examinationer: såsom förlängd tentamenstid, enskild tentamen vid dator.

Om du inte har en varaktig funktionsnedsättning, utan en tillfällig skada eller sjukdom, omfattas du inte av pedagogiskt stöd.

Talsyntes ReadSpeaker och ReadSpeaker TextAid i Canvas kurshemsidor

I Canvas finns talsyntes installerad för att du ska kunna lyssna på lärares instruktioner och olika dokument. Instruktioner (pdf)

Talsyntes TorTalk

EHS har en skol-licens för talsyntes-programmet TorTalk och du kan gratis få tillgång till programmet på din hemmadator. TorTalk är lätt och smidig att använda och finns också på våra tentadatorer och i biblioteket. Kontakta samordnaren så får du nedladdningsuppgifter, kontaktuppgifter se nedan.

Tips på appar och andra kompensatoriska hjälpmedel

På Ungkompensation.se finns många bra tips: 
http://www.ungkompensation.se/

CSN

Om du har en funktionsnedsättning som försvårar dina studier kan du i vissa fall få studiemedel för en högre studietakt än vad du faktiskt läser. Läs mer om detta på CSNs hemsida.

Samordnare

Samordnare på Enskilda Högskolan Stockholm är Henrik Hannfors,
08-564 357 25, henrik.hannfors@ehs.se

Enskilda Högskolans diskrimineringspolicy hittar du här.