Forskningsseminarier

EHS organiserar fem seminarier; vart och ett med fokus på ett av våra forskningsområden: Bibelvetenskap, Östkyrkliga studier, Praktisk teologi med kyrkohistoria, Systematisk teologi och Mänskliga rättigheter och demokrati. Alla doktorandstudenter, lärare och gästforskare som är engagerade inom dessa områden är välkomna att delta i dessa seminarier. Studenter och personal presenterar sin pågående forskning för gruppen och får värdefull återkoppling och råd från andra studenter och forskare. Datum och tid för dessa seminarier finns i listan under länkarna nedan. Seminarierna fungerar även som forum där studenterna presenterar sina kandidat- och masteruppsatser för examination.