Tro & Liv Skriftserie

Teologiska samtidsstudier

Vår tid liknar ingen annan. Globalisering, digitalisering, konsumism, hypermodern sjukvård och såväl ekologisk som genmanipulerad mat hör till vår vardag. Gamla kartor behöver tydas på nytt när kyrkor, församlingar och enskilda kristna navigerar i postsekulära farvatten. Tro & Liv Skriftserie ger ut litteratur som söker en teologisk förståelse av denna komplexa samtid. Här utforskas nuet med Bibeln och kyrkans rika tradition som utsiktspunkt. Vi söker närma oss samtiden, hitta ett kristet språk för det som sker runt oss och på så sätt identifiera möjligheter och fallgropar.

Serieredaktör: Joel Halldorf
Redaktionsråd: Sune Fahlgren, Mats Carlsson, Curth Sandström, Linda Joelsson
Formgivare: Tomas Einarsson
Beställ seriens böcker här >

Tro & Liv Skriftserie

Kommande utgåva:
Livshjälp i en orolig tid
Själavård i forskning och beprövad erfarenhet.
MarieAnne Ekedahl (red)

Bokrelease på EHS 26 januari. Läs mer här