Tro & Liv Skriftserie

Teologiska samtidsstudier

Vår tid liknar ingen annan. Globalisering, digitalisering, konsumism, hypermodern sjukvård och såväl ekologisk som genmanipulerad mat hör till vår vardag. Gamla kartor behöver tydas på nytt när kyrkor, församlingar och enskilda kristna navigerar i postsekulära farvatten. Tro & Liv Skriftserie ger ut litteratur som söker en teologisk förståelse av denna komplexa samtid. Här utforskas nuet med Bibeln och kyrkans rika tradition som utsiktspunkt. Vi söker närma oss samtiden, hitta ett kristet språk för det som sker runt oss och på så sätt identifiera möjligheter och fallgropar.

Serieredaktör: Sune Fahlgren
Redaktionsråd: Joel Halldorf, Mats Carlsson, Curth Sandström, Karin Wiborn
Formgivare: Tomas Einarsson
Beställ seriens böcker här
Libris (volym 11 – )
Marcus förlag (volym 1-10)

Tro & Liv Skriftserie

Corona och kyrkorna
Lärdomar, digitala möten och beredskap för nästa kris.
Sune Fahlgren, Elin Lockneus och Daniel Strömner (red)