Antagen – det här händer

1. Första urvalet med antagningsbesked

När det första urvalet är klart får du ett mejl från Antagning.se där du ombeds att gå in på “Mina sidor“ och läsa ditt antagningsbesked. Du kan bli antagen eller bli reservplacerad. I detta antagningsbesked är det viktigt att du läser hela meddelandet och går in på länk som finns där till EHS antagningsinformation.

2. Svara på antagningsbesked

Om du blir antagen är det viktigt att du tackar ja till platsen senast utsatt svarsdatum. Om du blir reservplacerad och vill stå kvar i kön är det också viktigt att du tackar ja till att stå kvar. Läs mer om reservplacering.

3. CSN – studiemedelsansökan

Om du inte redan ansökt om studiemedel via CSN är det hög tid nu. Om du räknar med att läsa ett helt läsår ska du söka för både hösttermin och vårtermin på en gång. Annars kan det bli problem med att få beslut i tid vid vårterminens början.http://www.csn.se/

4. För dig som har en funktionsnedsättning

För att kunna förbereda för pedagogiskt stöd är det viktigt att du skickar in ett läkarintyg, logopedutredning eller annan dokumentation som styrker din varaktiga funktionsnedsättning. Det bör du göra så snart du har blivit antagen. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om pedagogiskt stöd.

5. Andra urvalet

Vid andra urvalet kan du som blev reservplacerad vid första urvalet se om du nu fått plats. Om du fortfarande står som reserv kommer vi att bevaka din plats i reservkön fram till någon vecka efter terminsstart/kursstart.

6. Sent antagen

Läs instruktionerna i antagningsbeskedet angående sen registrering i Ladok.

7. Kurshemsidor

Varje kurs har en egen kurshemsida på vår läroplattform – Canvas. Du loggar in via vår hemsida, under Student och via Canvas inloggning. För att logga in behöver du skaffa eduID. Du skapar konto här https://www.eduid.se/. Om du inte har svenskt personnummer kan du inte skaffa eduID – kontakta i så fall kursadminstrator@ehs.se.
När du har ett färdigverifierat konto kan du logga in till dina kurshemsidor i Canvas: Canvas inloggning genom att klicka på Student (med eduID). Endast studenter som tidigare fått en tilldelad inloggning kan logga in som student (utan eduID). 

8. Registrering

För att ha rätt att delta i kursen måste du registrera dig. I första hand ska du registrera dig direkt i Ladok. Läs mer på denna sida. Information ges i antagningsbeskedet.

9. Registreringsintyg

Du skriver ut registreringsintyg från Ladok. Logga in i Ladok här. Har du inte svenskt personnummer och därmed inte möjlighet att skaffa eduID, kontakta kursadministrator@ehs.se

10. CSN – Studieförsäkran

När du har registrerat dig i dina kurser hämtas informationen automatiskt av CSN. Du gör själv studieförsäkran på “Mina sidor” på CSNs hemsida.

För dig som har en funktionsnedsättning

För att kunna förbereda för pedagogiskt stöd är det viktigt att du skickar in ett läkarintyg, logopedutredning eller annan dokumentation som styrker din varaktiga funktionsnedsättning. Anmälan görs via ett formulär på denna sida

Kontakta också samordnaren för pedagogiskt stöd för att boka en tid för samtal när terminen startat: 08-564 357 25 eller henrik.hannfors@ehs.se

Du som har ett läshinder har rätt att låna anpassad kurslitteratur när du studerar. Kontakta vårt bibliotek så får du hjälp >>

Läs mer om stöd