Dissertationes Theologicae Holmienses

Enskilda Högskolan Stockholm erbjuder forskarutbildning i bibelvetenskap, systematisk teologi, praktisk teologi och kyrkohistoria, samt östkyrkliga studier. Inför disputation publiceras avhandlingar vid Enskilda Högskolan Stockholm i serien Dissertationes Theologicae Holmienses. Avhandlingarna kan beställas som mjukband via bokhandeln och kan laddas ner utan kostnad i samband med disputation.


2. Mannerfelt, Frida. Co-preaching: The Practice of Preaching in Digital Culture and Spaces. DTH 2. Stockholm: Enskilda Högskolan Stockholm, 2023.

1. Eurell, John-Christian. Peter’s Legacy in Early Christianity: The Appropriation and Use of Peter’s Authority in the First Three Centuries. DTH 1. Stockholm: Enskilda Högskolan Stockholm, 2021.