Dissertationes Theologicae Holmienses

Enskilda Högskolan Stockholm erbjuder forskarutbildning i bibelvetenskap, systematisk teologi, praktisk teologi och kyrkohistoria, samt östkyrkliga studier. Inför disputation publiceras avhandlingar vid Teologiska högskolan Stockholm i serien Dissertationes Theologicae Holmienses. Avhandlingarna kan beställas som mjukband via bokhandeln och kan laddas ner utan kostnad i samband med disputation.

1. Eurell, John-Christian. Peter’s Legacy in Early Christianity: The Appropriation and Use of Peter’s Authority in the First Three Centuries. DTH 1. Stockholm: Enskilda Högskolan Stockholm, 2021.