Canvas inloggning / Log in to Canvas

Inloggning till Canvas som / Login to canvas as:

Alla personer med svenskt personnummer och folkbokföringsadress behöver skaffa eduID för att logga in på kurshemsidorna.

All students with a Swedish social security number and a Swedish residence address need to have an eduID account to access the course pages in Canvas.

Skaffa eduID / Sign up for eduID

Varför fungerar inte mitt eduID?
Why isn’t my eduID working?

För att kunna logga in som ”Student (no eduid)” behöver du få ett konto tilldelat av kursadministrator@ehs.se. Detta tilldelas endast personer utan svenskt personnummer och svensk folkbokföringsadress.

To login as ”Student (no eduid)” you need to contact kursadministrator@ehs.se for account creation. This applies to foreign students and people without a Swedish social security number and a Swedish residence address.


EHS behandling av personuppgifter