Välkommen till SEHS – Studentkåren vid Enskilda Högskolan Stockholm

Studentkåren vid EHS är studenternas röst på högskolan och arbetar för att din utbildning och din studiemiljö skall vara så bra som möjligt.

Genom kåren deltar studenter i högskolans arbete med utveckling av kurser (vilket innebär frågor om kursinnehåll, examination, kursvärdering, jämställdhet och likabehandling m.m.). Vi anordnar också fester och andra aktiviteter där du kan koppla av från studierna och få chansen att knyta kontakter med övriga studenter på skolan. Till detta kommer också att vi försöker påverka studiemiljön på skolan, både vad det gäller trivseln i lokalerna och omsorg om dig som student.

Kontakta oss

Det bästa och snabbaste sättet att nå oss är att använda sig av e-post. Styrelsen nås på sehs@ehs.se och till oss kan du vända dig med alla dina frågor.

Kom på årsmötet

Som medlem i SEHS kan du påverka styrelsens arbete bland annat genom att komma på våra årsmöten som hålls en gång per termin. Inför årsmötena kan du som medlem inkomma med motioner angående det arbete som kåren gör, du får också möjlighet att påverka vilka som tillsätts i styrelsen vilket gör att du på så sätt kan påverka kårens arbete. Årsmötena är en viktig del i den demokratiska processen, vi uppmuntrar dig som medlem att göra din röst hörd!