Forskning

EHS är stolt över att vara ett viktigt centrum för forskning och akademisk verksamhet. I sektionen Forskning i huvudmenyn kan du läsa om några av våra forskningsprojekt och på vilket sätt du kan bli delaktig i dem genom våra doktorandprogram.

En omfattande forskningsverksamhet bedrivs vid EHS inom högskolans bägge verksamhetsområden, teologi respektive mänskliga rättigheter

  • EHS erbjuder forskarutbildning i olika ämnen, dels i samverkan med andra institutioner, dels i egen regi, sedan regeringen hösten 2016 beslutat ge EHS rätt att utfärda doktorsexamen
  • De allra flesta lärare på EHS är disputerade och har utrymme att inom sina tjänster bedriva forsknings- och utvecklingsarbete
  • Forskning bedrivs både individuellt och i form av bredare samarbeten över flera år
  • EHS forskare är regelbundet involverade i större projekt med finansiering från forskningsråd, stiftelser eller andra källor
  • EHS åtar sig olika forsknings- och utredningsuppdrag, vid sidan om reguljär forsknings- och undervisningsverksamhet, för olika beställare
  • EHS ingår i internationella universitetsnätverk, såsom Erasmus och Nordplus, och har internationella kontakter som även innefattar forskningssamarbeten
  • Forskningen vid EHS publiceras vanligtvis som artiklar i vetenskapliga tidskrifter eller i monografier. En del forskning finns tillgänglig i Teologiska högskolans skriftserie, Studia Theologica Holmiensia
  • Inför disputation publiceras avhandlingar vid Teologiska högskolan Stockholm i serien Dissertationes Theologicae Holmienses

För närmare information om enskilda lärares forskningsintressen och pågående forskning, se personliga hemsidor under respektive ämne eller under KONTAKT.

Ansvarig studierektor forskarutbildning
Anne-Christine Lindvall. anne-christine.lindvall@ehs.se