Fristående kurser i mänskliga rättigheter och demokrati

Avdelningen för Mänskliga Rättigheter och Demokrati erbjuder fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Våra fristående kurser vänder sig till dig som söker bred och djup kunskap om juridiska, filosofiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på mänskliga rättigheter.

Utbildningsansvarig: Johanna Ohlsson, lektor, biträdande rektor, johanna.ohlsson@ehs.se
Studierektor: Tijana Berselius, mrd@ehs.se

Kurser på grundnivå ingår i Kandidatprogrammet i Mänskliga Rättigheter och kurser på avanceradnivå ingår i Masterprogrammet (Masters Program in Human Rights and Democracy) och läses tillsammans med programstudenterna. Kurser på avanceradnivå ges på engelska och riktar sig både till svenska och utländska studenter.

FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDNIVÅ

Kurserna i kandidatprogrammet kan sökas som fristående kurser om förkunskapskraven uppfylls. Dessa kurser kan tillgodoräknas vid senare ansökan till kandidatprogrammet. Kurserna går på halvfart (50%), vilket innebär att två kurser läses parallellt inom samma modul och utgör tillsammans helfartsstudier.

Nedan listas kurser med behörighetskrav på grundnivå med start på höstterminen respektive vårterminen. Utförlig kursbeskrivning, litteratur och schema för varje kurs finns i KURSKATALOGEN.

Höstterminen

5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi, 7,5 hp (50%)
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet.
Kursbeskrivning: Sök fram kursen i KURSKATALOGEN
5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7,5 hp (50%)
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet
Kursbeskrivning: Sök fram kursen i KURSKATALOGEN
5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati, 7,5 hp (50%)
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet
Kursbeskrivning: Sök fram kursen i KURSKATALOGEN
5MR178Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7,5 hp (50%)
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet
Kursbeskrivning: Sök fram kursen i KURSKATALOGEN
5MR285Mänskliga rättigheter – en kritisk analys, 7,5 hp (50%)
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet,
Mänskliga rättigheter 45 hp.
Kursbeskrivning: Sök fram kursen i KURSKATALOGEN
5MR286Asyl- och flyktingrätt, 7,5 hp (50%)
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet,
Mänskliga rättigheter 45 hp.
Kursbeskrivning: Sök fram kursen i KURSKATALOGEN
5MR287Rasism och diskriminering, 7,5 hp (50%)
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet,
Mänskliga rättigheter 45 hp.
Kursbeskrivning: Sök fram kursen i KURSKATALOGEN
5MR288Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7,5 hp (50%)
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet,
Mänskliga rättigheter 45 hp.
Kursbeskrivning: Sök fram kursen i KURSKATALOGEN
5MR373Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, 7,5 hp (50%)
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet,
Mänskliga rättigheter 105 hp.
Kursbeskrivning: Sök fram kursen i KURSKATALOGEN

Vårterminen

5MR281Religions- och övertygelsefrihet, 7,5 hp (50%)
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet, mänskliga rättigheter eller motsvarande 15 hp.
Kursbeskrivning: Sök fram kursen i KURSKATALOGEN
5MR290Kvinnor och mänskliga rättigheter, 7,5 hp (50%)
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet, mänskliga rättigheter eller motsvarande 15 hp.
Kursbeskrivning: Sök fram kursen i KURSKATALOGEN
5MR284Barnets rättigheter, 7,5 hp (50%)
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet, mänskliga rättigheter eller motsvarande 15 hp.
Kursbeskrivning: Sök fram kursen i KURSKATALOGEN
5MR175The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7,5 hp (50%)
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet.
Kursbeskrivning: Sök fram kursen i KURSKATALOGEN
5MR289Fred, konflikt och religion, 7,5 hp (50%)
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet, mänskliga rättigheter eller motsvarande 75 hp.
Kursbeskrivning: Sök fram kursen i KURSKATALOGEN
5MR371Internationell humanitär rätt, 7,5 hp (50%)
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet, mänskliga rättigheter eller motsvarande 90 hp.
Kursbeskrivning: Sök fram kursen i KURSKATALOGEN
5MR372Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning, 7,5 hp (50%)
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet, mänskliga rättigheter eller motsvarande 90 hp.
Kursbeskrivning: Sök fram kursen i KURSKATALOGEN

Behörighetskrav

För att vara behörig till fristående kurser på grundnivå krävs grundläggande behörighet till högskolestudier. Vissa kurser kräver särskilda förkunskaper som är kopplade till utbildningens innehåll.
Läs mer om behörighetskrav.

Anmälan

Anmälan till fristående kurser gör via antagning.se.
För att söka till kurser som går på Höstterminen ska du anmäla dig under perioden 15 mars – 15 april.
För att söka till kurser som går på Vårterminen ska du anmäla dig under perioden 15 september – 16 oktober.

Håll koll på viktiga datum och deadlines

Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några datum. Håll dig uppdaterad om viktiga datum och deadlines för din ansökan HÄR.

Om du blir antagen till en kurs

Blir du antagen till en kurs kommer du innan terminsstart få ett välkomstbrev från oss med viktig information. Du behöver göra en del förberedelser för att kunna påbörja dina studier. Läs informationen noga. Har du blivit antagen men inte fått ett välkomstbrev ska du höra av dig till oss.

Kom ihåg att svara på ditt antagningsbesked

När du har fått ditt antagningsbesked är det viktigt att läsa informationen och svara genom att tacka JA eller NEJ till din plats på kursen innan deadline. Svara på ditt antagningsbesked genom att logga in på antagning.se .

FRISTÅENDE KURSER PÅ AVANCERAD NIVÅ

Kurserna i masterprogrammet kan sökas som fristående kurser om förkunskapskraven uppfylls. Dessa kurser kan tillgodoräknas vid senare ansökan till masterprogrammet. Kurser på avanceradnivå ges på engelska och riktar sig både till svenska och utländska studenter.

Höstterminen

5MR392Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30 hp (100%)

Praktikkursen ges som fristående kurs – mer information om kursen finns HÄR

En fullständig lista på fristående kurser på avancerad nivå hittar du via länken nedan.