Fristående kurser i mänskliga rättigheter

Många av kurserna i kandidatprogrammet kan sökas som fristående kurser om förkunskapskraven uppfylls. De kan tillgodoräknas vid senare ansökan till program. Kurserna går på halvfart, två inom samma modul innebär helfartsstudier.

Vårterminen 2021

jan-marsKvinnor och mänskliga rättigheter, 7.5 hpMR290
mars-juniMänskliga rättigheter, teknologi och övervakning, 7.5 hpMR372
mars-juniBarnets rättigheter, 7.5 hpMR284
mars-juniThe Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7.5 CreditsMR175
jan-marsReligions- och övertygelsefrihet, 7.5 hpMR281
mars-
juni
Yttrande- och tryckfrihet, 7.5 hpMR283
jan-marsFred, konflikt och religion, 7.5 hpMR289
mars-juniInternationell humanitär rätt, 7.5 hp5MR371