Karriär

En utbildning på EHS ger möjlighet till arbeten inom en många olika områden och professioner.

Studier i teologi och religion är avgörande komponenter i utbildningen av pastorer, präster och andra tjänster inom kyrkan men de är även mycket viktiga för dem som arbetar inom olika undervisning- och utvecklingsområden, politik och samhällsfrågor, liksom för dem som arbetar inom yrken med existentiella frågor, som terapeuter och socialarbetare.

Vi lever i en tid då mänskliga rättigheter begränsas och demokratiska principer är hotade i flera länder. Vi erbjuder en utbildning i mänskliga rättigheter och demokrati som utrustar dig med möjligheter att svara på dessa utmaning och arbeta för demokratisering på en nationell och lokal nivå. Utbildningen är en utmärkt grund för dig som vill arbeta med samhällsfrågor, utveckling och mänskliga rättigheter på lokal eller statlig nivå, eller inom ickestatliga organisationer. Arbetsmöjligheter finns också inom den kommersiella branschen, där frågor kring moral, demokrati och mänskliga rättigheter blir allt viktigare.

De verktyg du får med dig från denna utbildning, som kritiskt tänkande, tydlig och övertygande kommunikation, möjligheten att förstå och förklara komplicerade och krävande texter, samarbete, är viktiga inom som gott som alla yrkeskategorier i dag.

Besök våra programsidor (yrken) för mer information.