Medlemskap i studentkåren

Medlemskap i studentkåren är obligatoriskt för dig som registrerat dig och påbörjat en kurs. Det krävs att du har betalat din medlemsavgift för att dina studieresultat ska registreras och för att ta ut din examen vid EHS. Att en studentkår finns är viktigt för att säkerställa att studenternas talan förs därför är representanter för studentkåren med i EHS styrelse och i de olika ämneskollegierna som finns på skolan.

Genom studentkåren är du också medlem i SFS, Sveriges Förenade Studentkårer som bevakar studentfrågor på nationell nivå och SSCO, Stockholms Studenters Centralorganisation som gör samma sak på länsnivå.

Detta och mycket mer bidrar du till genom din medlemsavgift.

Så här betalar du din medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas ett par veckor efter terminsstart då en faktura skickas med e-post till alla studenter. Invänta fakturan för betalning. Vi kan inte administrera förskottsbetalningar.
Avgiften är 125 kr/termin. Samma avgift för campusstudenter som för distansstudenter. Avgiften gäller oavsett studieomfattning.
Har du några frågor om medlemsavgiften eller om någonting annat skicka ett mail till sehs@ehs.se. Specifika frågor gällande inbetalning av medlemsavgiften kan ställas till info@ehs.se

Kåravgiften är obligatorisk
Höstterminen 2010 avskaffades kårobligatoriet på alla statliga universitet. Eftersom EHS är en relativt liten högskola anser både studentkår och högskolan att kårobligatoriet utgör en viktig förutsättning för ett demokratiskt studentinflytande där studentkåren representerar samtliga studenter på högskolan. På grund av detta har vi valt att tills vidare behålla kårobligatoriet på EHS.