Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

Det finns många olika skäl till att studera religion och teologi. Idag är de flesta medvetna om att religionen spelar en viktig roll i mer eller mindre alla kulturer. Oavsett om du kallar dig för ateist, agnostiker, troende eller något annat förstår du dig själv och världen bättre med kunskap om religion.

Ladda ner broschyr om de teologiska programmen!

Hämta här (pdf)

Alla människor bär på existentiella frågor. Religion är en dimension i alla samhällen. Moral och etik utgör grund för beslut på många olika nivåer. I en allt mer globaliserad värld möts och ibland krockar värderingar, tankeparadigm och trosuppfattningar. Sverige är ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle, där religion blir allt mer synlig. I takt med nya utmaningar som exempelvis inom klimat och migration behövs tolkningskompetens och samtidsanalys.

På Avdelningen för religionsvetenskap och teologi vid Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) har vi toppkompetens som svarar mot dessa utmaningar. Vi utbildar blivande präster och pastorer inom olika kyrkofamiljer, och andra yrkesgrupper i teologi och religionsvetenskap. Vi erbjuder god studiemiljö med engagerade lärare och framstående forskare. De har spetskompetens i kyrkohistoria, bibelvetenskap, systematisk teologi, filosofi, etik, religionshistoria, religionsbeteendevetenskap (religionssociologi och religionspsykologi), existentiell folkhälsa, praktisk teologi, mänskliga rättigheter, religionspedagogik, röst- och talteknik, och andra ämnen. Du kan studera på Avdelningen för religionsvetenskap och teologi, alltifrån en enstaka kurs upp till forskarutbildning.

Att läsa kurser på plats ger bäst pedagogiska förutsättningar för din utveckling, men om du behöver läsa kurser på distans har vi ett antal kurser tillgängliga som distanskurser. Det finns även goda möjligheter att genomföra delar av utbildningen utomlands. EHS deltar i Erasmussamarbetet och har avtal om studentutbyte med lärosäten i USA, Asien och Europa. EHS har rötterna i en 150-årig utbildningstradition och är idag ett av landets ledande lärosäten inom teologi och mänskliga rättigheter. Ta dina drömmar och din längtan på allvar – vi kommer att göra det!