Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

Avdelningen för religionsvetenskap och teologi består av ämnena bibelvetenskap, systematisk teologi, praktisk teologi och kyrkohistoria med global kristendom och ekumenik. Vi erbjuder breda utbildningar i religionsvetenskap och teologi och yrkesinriktade program för blivande pastorer och präster. Utbildningarna omfattar kandidat-, magister- och masternivå samt forskarutbildning. Avdelningen innehåller flera aktiva forskningsmiljöer.

Ladda ner broschyr om de teologiska programmen!

Hämta här (pdf)

Det finns många olika skäl till att studera religion och teologi. Både för enskilda individer och i samhället i stort spelar religion, i olika former, en viktig roll. Vid EHS kan du studera religion och teologi med olika intressen och målsättningar. Här finns program för dig med sikte på att bli pastor eller präst, eller för dig som vill fördjupa och bredda dina kunskaper om teologi och kyrkors liv och roll i samhället. Men utbildningen vid EHS lämpar sig också för dig som är intresserad av religion och religiösa uttryck mer allmänt. Avdelningen erbjuder en framstående studiemiljö präglad av engagerade lärare och ledande forskare, där varje student, oavsett om de identifierar sig som troende, agnostiker, ateist eller något annat, kan finna en givande och stödjande miljö.

EHS har rötterna i en 150-årig utbildningstradition och är idag ett av landets ledande lärosäten inom teologi och mänskliga rättigheter med demokrati. Hos oss kan du studera allt från enstaka kurser, program på grundläggande och avancerad nivå till forskarutbildning. Vi värnar en levande campusmiljö och tror att närvaro på plats ger goda pedagogiska förutsättningar för din utveckling, men om du behöver läsa kurser på distans erbjuder vi också ett stort antal distanskurser. Det finns även goda möjligheter att genomföra delar av utbildningen utomlands. EHS deltar i Erasmussamarbetet och har avtal om studentutbyte med lärosäten i USA, Asien och Europa.

Våra lärare och forskare har spetskompetens inom avdelningens ämnesområden och de är engagerade i forskning med stor bredd och relevans för både kyrkor och samhälle. Titta gärna på beskrivningen av våra forskningsmiljöer för att se vilken forskning som bedrivs vid avdelningen.