Centrum för integration, mångfald och kyrkligt ledarskap

Enskilda Högskolan har tillsammans med Equmeniakyrkan och Equmenia under en tid sett behov av forskning kring kristen församling i mångfaldsmiljöer. Därför har Centrum för integration, mångfald och kyrkligt ledarskap (CIMK) bildats. Centrets första projekt kommer att fokusera på målgruppen barn och unga.

Syftet med CIMK är att undersöka församlingars och samfunds arbeten i mångfaldsområden, samt undersöka förhållandet mellan kristet ledarskap, mångfald och integration med teologiska och sociologiska perspektiv. Arbetet kommer att ske nära församlingar och föreningar för att tillsammans lära oss mer och utvärdera dagens verksamhet i mångfaldsmiljöer och socioekonomiskt utsatta områden.

Forskningsprojektet startade 1 september 2021 och leds av Joseph Sverker (lektor EHS) och Magnus Sternegård (projektledare Equmenia). Projektet sträcker sig över tre år, med förhoppning om fortsättning.

Har du frågor, tankar eller idéer kring Centret? Maila cimk@ehs.se


Material och föreläsningar
Föreläsning: ”Mångfald, integration och kyrkligt ledarskap i kvalitativa intervjuer – Joseph Sverker”. Länk till föreläsningen
Presentation: CIMK Nätverksmöte för församlingar i Mångfaldsmiljöer 9 nov 2023. Länk till presentationen
Publikationer
Forskningsrapport ”Sammanflätad gemenskap – ett aktionsforskningsprojekt om nödvändig förändring för att öka ungas plats i församlingen” maj 2023. Länk till forskningsrapporten
Debattartikel Dagen ”Är kyrkan så bra på integration?” 7 feb 2023. Länk till artikeln
CIMK på YouTube
Magnus Sternegård och Joseph Sverker beskriver på YouTube vad som redan skett inom CIMK, och den kommande forskning som genomförs ht22-vt23.

Öppningen av Centrum för integration, mångfald och kyrkligt ledarskap

Den 17 november 2021 inbjöds till en invignings- och utbildningsdag på EHS.

Det erbjöds föreläsningar, panelsamtal samt deltagande i diskussionsgrupper. En del av centrets ambition och metod är att skapa lärandeprocesser. Vi gör forskningen tillsammans och det började vi med den här eftermiddagen.