Högskolans historia

1866 grundades Betelseminariet i Stockholm som Svenska Baptistsamfundets eget seminarium för predikantutbildning. Samma år började också (det som 1878 blev) Svenska Missionsförbundet utbilda sina pastorer och missionärer vid Missionsskolan i skånska Vinslöv och fem år senare även i Kristinehamn i östra Värmland.1908 flyttade Missionsförbundets pastorutbildning till Lidingö. 1874 startade Metodistkyrkan i Sverige pastorutbildning i Örebro, som 1924 förlades till Överås i Göteborg.

1993 gick Baptistsamfundets Betelseminariet i Bromma samman med Missionsförbundets Teologiska Seminariet på Lidingö och bildade Andelsföreningen Teologiska Högskolan Stockholm (THS). 2008 blev Metodistkyrkan delägare i andelsföreningen och pastorsutbildningen i Överås flyttade till THS.

I och med att THS tre ägarsamfund 2011 gick samman och bildade ett gemensamt samfund (senare kallat Equmeniakyrkan), kunde THS inte fortsätta som andelsförening, utan ombildades 2013 till ett av Equmeniakyrkan i Sverige helägt icke vinstdrivande aktiebolag.

1997 startade THS som första högskola i landet ett 1-årigt tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. En utbildning som sedan successivt har byggts ut till ett 3-årigt kandidatprogram och kompletterats med magister- och masterprogram. Satsningen på mänskliga rättigheter var helt naturlig i den folkrörelsetradition där frikyrkorna spelade en avgörande roll för svenska folkets bildning och Sveriges demokratisering, men även i kampen för religions- och övertygelsefrihet.

Förutom blivande pastorer inom Equmeniakyrkan läser också många andra vid EHS med sikte på pastors- eller prästtjänst inom andra samfund. Sedan 2016 utbildas även ortodoxa präster och församlingspedagoger på vid högskolan i samverkan med Sankt Ignatios.

2018 fick högskolan ett nytt övergripande namn: Enskilda Högskolan Stockholm (EHS). EHS har tre avdelningar med var sin prefekt: Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati, Avdelningen för religionsvetenskap och teologi och Avdelningen för östkyrkliga studier (Sankt Ignatios College).

För närvarande läser årligen cirka 1 000 studenter kurser vid EHS. Till detta kommer uppdragsutbildning och fortbildning för olika yrkesgrupper, baserad på högskolans kompetens inom både mänskliga rättigheter och teologi.

På forskarnivå finns det forskarutbildningsseminarier inom Bibelvetenskap, Systematisk teologi, Östkyrkliga studier, samt Praktisk teologi med kyrkohistoria, ”Kyrka i Samtid”.

Högskolan har även en internationell engelskspråkig termin med såväl svenska som internationella studenter. Terminen är en del av högskolans expanderande internationella kontakter inom såväl forsknings- som utbildningsverksamheten.