Masterprogram i internationella relationer och ekumenik (120 hp)

Detta är ett tvåårigt program där studenterna läser ett antal kurser inom området Internationella relationer och ekumenik, lär sig utföra självständig forskning på en avancerad nivå och utvecklar goda kunskaper inom analys och kommunikation.

Utbildningsansvarig: Cyril Hovorun, cyril.hovorun@ehs.se
Studierektor: Johan Andersson, johan.andersson@ehs.se
Längd: 2 år, 120 hp
Undervisningstyp: campus eller online
Studietakt: heltid
Undervisningstid: dagtid
Undervisningsspråk: engelska
Studieplats: Campus Bromma
Ansökan: Ansök via www.universityadmissions.se eller www.antagning.se (fr o m 15 mars)

Du hittar fullständig information om programmet här, på engelska (pdf)

Varför studera Internationella relationer och ekumenik?

Relationerna mellan olika kyrkofamiljer utvecklas ständigt. Tidigare samarbeten och konflikter mellan kyrkor mattas av och nya uppstår. Dessa utvecklingsprocesser har både teologiska och socialpolitiska orsaker. Detta masterprogram utvecklar kunskaperna i att analysera och utveckla relationerna mellan olika kristna gemenskaper, samt kyrkornas relationer med samhälle och andra religioner.

Målbeskrivning

Programmet syftar till att förse studenterna med den kunskap och de verktyg som behövs för att de ska kunna tänka kritiskt och självständigt kring teman och ämnen inom fältet internationella relationer och ekumenik. Efter examen kommer studenten att vara väl förberedd för att ta sig an frågor som rör internationella relationer och ekumenik, inklusive inomkyrklig diplomati samt dialog med andra kyrkor och trosinriktningar. Programmet förbereder studenterna för olika former av ledaskapsroller inom kyrkorna samt för forskning på doktorand)nivå.

Resultat

Efter avslutat program kommer studenterna att ha en fördjupad förståelse för centrala frågor inom områdena internationella relationer och ekumenik. De kommer att förstå och kritiskt kunna utvärdera de olika metoder som används inom fältet, genomföra egna forskningsprojekt, kritiskt kunna analysera och bedöma tillhörande relevanta samt presentera och försvara sina idéer, kritiskt kunna analysera och förstå andras idéer och teorier. För höga betyg krävs att studenterna kan utveckla sina egna idéer samt kommunicera dessa tydligt och logiskt.

Behörighetskrav

Se Behörighetskrav Avdelningen för Östkyrkliga studier (på engelska)

Avgifter

Du som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES länder och Schweiz och du som har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte betala studieavgift. Om du är medborgare i länder utanför EU, EEA och Schweiz måste du betala studieavgift, se Studieavgifter

Karriärmöjligheter

De som genomför utbildningen är kvalificerade att arbeta med ekumeniska relationer och utlandsarbeten för icke-statliga kristna organisationer och andra internationella organisationer. Programmet innebär dessutom en god grund för forskning på en högre nivå.