Erasmus+-studier

Skulle du vilja lära känna en annan kultur? Studera i ett annat land? Bredda din kompetens och öka din anställningsbarhet?

Sedan läsåret 2014-2015 är EHS ackrediterad inom Erasmus+-systemet. Det innebär att studenter och lärare kan studera eller undervisa på andra Erasmus+-ackrediterade högskolor i Europa. Erasmusstipendier är sökbara för alla EHS studenter. 

Erasmus+ är ett Europeiskt program för student- och lärarutbyten inom bl.a. högre studier inom Europa. EHS har ansökt och fått en charter som berättigar EHS studenter och lärare att delta i programmet.

För dig som student innebär det att du kan studera vid ett annat universitet som också är ackrediterat.

Studier skall omfatta minst 3 månader och som mest 12.

EHS har medel tillgängliga för studenter som skulle vilja prova att läsa utomlands en period med stöd från Erasmus+. 

Här finns mera information om Erasmus + 

EHS har erasmus+ samarbetsavtal med följande högskolor:

Är du intresserad? kontakta vår kontaktperson för EHS Internationella program
Bjørg Farstad, bjorg.farstad@ehs.se