Kandidatprogram i Östkyrkliga studier

Detta är ett tre- eller fyraårigt kandidatprogram som ger studenterna en grundläggande förståelse för ortodox teologi och tradition, ger dem studievana samt lär dem hur de ska formulera sig i ett akademiskt sammanhang.

Varför ska jag läsa det här programmet?

Östkyrkorna har genom influenser i det post-kommunistiska Europa samt genom deras ökade närvaro i Västeuropa, främst via ett stort antal emigranter som kommer från traditionellt ortodoxa länder och områden, fått en allt större roll i mångas liv. Förståelsen för Östkyrkorna, deras historia, tro, organisation och struktur har aldrig varit viktigare. Kandidatprogrammet Östkyrkliga studier erbjuder en fascinerande och aktuell introduktion till en av världens största och mest betydelsefulla kristna traditioner.

Målbeskrivning

Programmet önskar erbjuda en akademisk ingång och introduktion till en stor bredd av ämnen inom området Östkyrkliga studier. Programmet syftar till att ge studenterna de analytiska och kritiska kunskaper som krävs för att de ska kunna hantera akademiska ämnen på en akademisk nivå och lära sig tänka självständigt.

Resultat

Efter ett slutfört program kommer studenterna att ha en god insikt i de Östkyrkliga studiernas karaktär och omfattning, besitta kunskaper för att kunna utvärdera idéer och teorier, förstå och använda ändamålsenliga metoder, kritiskt läsa och analysera ursprungstexter, kommunicera sina egna synsätt och idéer på ett tydligt och logiskt vis samt kunna genomföra och analysera forskning inom området.

Programstruktur

Programmet erbjuder fyra olika studievägar:

Heltid, 3 år, på campus

Under de första året läser studenterna en serie obligatoriska kurser vilka ger en bred och fyllig grund inom bibliska, teologiska, historiska och liturgiska ämnen.Dessa kurser ges på Campus Södertälje.

Under de två följande åren sker undervisningen på Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm), Campus Bromma, där studenterna läser flera olika ämnen och skriver en uppsats i ett ämne de väljer tillsammans med ansvarig lärare.

Deltid, år 1 och 2 (50 %) & heltid, år 3 och 4, på campus

Under de första och andra året läser studenterna en serie obligatoriska kurser vilka ger en bred och fyllig grund inom bibliska, teologiska, historiska och liturgiska ämnen. Dessa kurser ges på Campus Södertälje.

Under de två följande åren sker undervisningen på Teologiska Högskolan Stockholm, Campus Bromma, där studenterna läser flera olika ämnen samt skriver en uppsats i ett ämne de väljer tillsammans med ansvarig lärare.

Heltid, online, år 1; heltid på campus, år 2 och 3.

Under de första året läser studenterna en serie obligatoriska kurser vilka ger en bred och fyllig grund inom bibliska, teologiska, historiska och liturgiska ämnen. Första årets studier sker online.

Under de två följande åren sker undervisningen på Teologiska Högskolan Stockholm, Campus Bromma, där studenterna läser flera olika ämnen och skriver en uppsats i ett ämne de väljer tillsammans med ansvarig lärare.

Deltid, online, år 1 och 2 (50 %); heltid, på campus, år 3 och 4

Under de första och andra året läser studenterna en serie obligatoriska kurser vilka ger en bred och fyllig grund inom bibliska, teologiska, historiska och liturgiska ämnen.  Första och andra årets studier sker online.

Under de två följande åren sker undervisningen på Teologiska Högskolan Stockholm, Campus Bromma, där studenterna läser flera olika ämnen och skriver en uppsats i ett ämne de väljer tillsammans med ansvarig lärare.

Behörighetskrav

Se Behörighetskrav Avdelningen för Östkyrkliga studier

Avgifter

Du som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES länder och Schweiz och du som har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte betala studieavgift. Om du är medborgare i länder utanför EU, EEA och Schweiz måste du betala studieavgift, se Studieavgifter

Medlemskap i studentkåren är obligatorisk för dig som studerar på EHS. Studentkårsavgiften är 125 kr per termin oavsett studieomfattning. Läs mer om kåravgift och studentkårens arbete:  Medlemskap i studentkåren

Karriärmöjligheter

En examen i Östkyrkliga studier ger studenten möjlighet att arbeta med olika pastorala roller i kyrkan och är det första steget i den tvåstegsutbildning som krävs för att kunna bli församlingspedagog. Den erhållna kritiska och analytiska kompetensen, samt förmågan att kommunicera, kvalificerar de studerande att söka till yrkessammanhang där en sådan examen krävs. Programet ger också de förberedande kunskaper som krävs för att söka vidare till studier på masternivå.

Utbildningsansvarig: Michael Hjälm, michael.hjalm@ehs.se
Studierektor: Pierre Aziz Nehme, pierre.aziz.nehme@ehs.se
Ansökan: Du ansöker via www.universityadmissions.se eller www.antagning.se.
Längd: 3 år (heltid); 4 år (år 1 och 2, 50 % och år 3 och 4, 100 %); 180 hp
Undervisningstyp: campus och/eller online
Studietakt: heltid (3 år) eller deltid (4 år: deltid år 1 och 2; heltid år 3 och 4)
Undervisningstid: dagtid
Undervisningsspråk: engelska
Studieplats: heltid: Campus Södertälje (år 1) och Campus Bromma (år 2 och 3); deltid: Campus Södertälje (år 1 och 2) och Campus Bromma (år 3 och 4)