Internationellt samarbete

EHS är tacksamma över att vara delaktiga i ett antal nationella och internationella partnerskap. Våra lärare arrangerar regelbundet konferenser, studie- och undervisningsdagar, engagerar sig i samhällsdebatter och vår personal kallas ofta in som experter inom sina respektive specialområden.

Vi samarbetar med ett antal olika läro- och utbildningscenter runt om i världen vilket gör det möjligt att för utbytesstudenter och lärare att ta del i olika utbytesprogram, som Erasmus+, Linnaeus-Palme partnerskapet och programmet Minor Field Studies (MFS). Vi ingår i olika institutionella och akademiska nätverk, som det Nordiska ministerrådets program Nordplus, CEBTS, och som medlem i IAMSCU, Methodist-Related Theological Schools in Europe (MTSE) vilket är en del i International Association of Methodist Schools, Colleges, and Universities (IAMSCU).

Vi har haft omfattande samarbeten med Uppsala universitet och Åbo Akademi inom bibelvetenskap, systematisk teologi, och mänskliga rättigheter. Vi har även haft samarbeten för doktorandstudenter med universiteten i Göteborg, Umeå, Uppsala och Åbo. Vi har student- och lärarutbyte med Candler School of Theology samt Institute of Human Right vid Emory University i Atlanta, North Park Theological Seminary i Chicago, Myanmar Institute of Theology i Yangon och Wesley Theological Seminary i Washington DC, och många andra.