Terminstider

Läsåret 2023/2024

Hösttermin (HT23): 2023/08/28 – 2024/01/14
Vårtermin (VT24): 2024/01/15 – 2024/06/02

Läsåret 2024/2025

Hösttermin (HT24): 2024/09/02 – 2025/01/19
Vårtermin (VT25): 2025/01/20 – 2025/06/08

Varje termin är indelad i fyra studieperioder

Läsåret 2024/2025:

  • Studieperiod 1, 2024-09-02 – 2024-11-10 (v. 36-45)
  • Studieperiod 2, 2024-11-11 – 2025-01-19 (v. 46-03)
  • Studieperiod 3, 2025-01-20 – 2025-03-30 (v. 04-13)
  • Studieperiod 4, 2025-03-31 – 2025-06-08 (v. 14-23)