EHS stipendiefond

EHS har en stipendiefond med medel som härrör dels från ”Olle Engströms stipendiefond”, dels från en Alumni- och vänförening som under en tid fanns vid högskolan.

Du kan stödja stipendiefonden genom att sätta in en gåva på EHS Bankgirokonto 5838-7184 eller PlusGirokonto 709499-8. Ange ”stipendiefonden” och gärna Ditt namn och Din adress.

Stipendier kan av studerande vid EHS sökas:

  • För genomförande av projekt, resor eller dylikt som bedöms bidra till att påtagligt höja kvaliteten i studiearbetet.
  • Till studerande med särskilda behov av ekonomiskt stöd för att kunna genomföra studier på EHS.
  • Till speciellt förtjänta studenter eller för speciella insatser värda att uppmuntra.

Möjlighet att söka stipendium finns som regel under april-maj varje år. Anslag sätts då upp på campus, samt på hemsida och social medier med angivande av hur mycket medel som det finns möjlighet att söka och när sista dag för ansökan är. Ansökan ska innehålla:
1. Namn, utbildningsprogram och hur mycket du har läst
2. Beskrivning av ändamål för vilket stipendium söks och motivering
3. Belopp som söks

Ansökan lämnas till rektor via epost.