EHS stipendiefond

EHS har en stipendiefond med medel som härrör dels från ”Olle Engströms stipendiefond”, dels från en Alumni- och vänförening som under en tid fanns vid högskolan.

Du kan stödja stipendiefonden genom att sätta in en gåva på EHS Bankgirokonto 5838-7184 eller PlusGirokonto 709499-8. Ange ”stipendiefonden” och gärna Ditt namn och Din adress.

Stipendier kan av studerande vid EHS sökas:

  • För genomförande av projekt, resor eller dylikt som bedöms bidra till att påtagligt höja kvaliteten i studiearbetet.
  • Till studerande med särskilda behov av ekonomiskt stöd för att kunna genomföra studier på EHS.
  • Till speciellt förtjänta studenter eller för speciella insatser värda att uppmuntra.

Möjlighet att söka stipendium finns under april-maj varje år. Anslag sätts då upp med angivande av hur mycket medel som det finns möjlighet att söka och när sista dag för ansökan är. Ansökan ska innehålla:
1. Namn, utbildningsprogram och hur mycket du har läst
2. Beskrivning av ändamål för vilket stipendium söks och motivering
3. Belopp som söks

Ansökan lämnas till rektor via epost.