Kontakta SEHS

Maila gärna oss i kårstyrelsen om du har förslag på förbättringar och/ellersynpunkter på undervisning och studiemiljö eller förslag på aktiviteter.

Kårstyrelse

e-post: sehs@ehs.se

Ordförande: Hannah Hartell

Vice ordförande: Linda Åleberg

Sekreterare: Sofie Söderin
Kassör: Michael Fernlund
Studiesocial sekreterare: David Nilsson
Eventansvarig: Hannah Hartell
Informationsansvarig: Hannah Hartell

Representant i EHS-styrelsen: David Nilsson 
Representant i MR-kollegiet: Karmapriya Jessica Muschott
Representant för MR1: Basheer Almajeed
Representant för T1: Viktor Berméus

Representant i Ämnesföreträdarkollegiet: Sofie Söderin
Representant i kollegiet för systematisk teologi och historisk teologi: Sofie Söderin
Representant i kollegiet för praktisk teologi & beteendevetenskap: Linda Åleberg
Representant i kollegiet för bibelvetenskap och religionshistoria: Monica Spolén
Representant för östkyrkliga studier: Vakant

Ledamot: Mattias Fröding