Kontakta SEHS

Maila gärna oss i kårstyrelsen om du har förslag på förbättringar och/ellersynpunkter på undervisning och studiemiljö eller förslag på aktiviteter.

Kårstyrelse

e-post: sehs@ehs.se

Ordförande: Jeanette Erixon
Vice ordförande: Alexandra Wanngård

Sekreterare: Caroline Brorson
Kassör: Sule Dölek

Studerandeskyddsombud: Eva Kristina Borgkrans

Representant i ämnesföreträdarkollegiet: Josef Schyborger
Representant i kollegiet för mänskliga rättigheter och demokrati: Damaris Lagos
Representant i kollegiet för systematisk teologi och kyrkohistoria: Viktoria Magnusson
Representant i kollegiet för praktisk teologi och beteendevetenskap: Jessica Sunnerdahl
Representant i kollegiet för bibelvetenskap och religionshistoria: Tove-Junia Helminen
Representant för östkyrkliga studier: Ivan Sulejic

Representant för RT1: Malin Bergsten
Representant för MR1: Sule Dölek