Kontakta SEHS

Maila gärna oss i kårstyrelsen om du har förslag på förbättringar och/ellersynpunkter på undervisning och studiemiljö eller förslag på aktiviteter.

Kårstyrelse

e-post: sehs@ehs.se

Ordförande: Oskar Skäremo

Sekreterare: Jeanette Erixon
Kassör: Jeanette Erixon
Studiesocial sekreterare: David Nilsson

Representant i Ämnesföreträdarkollegiet: Katja Stroeven
Representant i MR-kollegiet: Karmapriya Muschott
Representant i kollegiet för systematisk teologi och historisk teologi: Viktoria Magnusson
Representant i kollegiet för praktisk teologi & beteendevetenskap: Linda Åleberg
Representant i kollegiet för bibelvetenskap och religionshistoria: Vakant
Representant för östkyrkliga studier: Alan Shiyar

Ledamot: Mattias Fröding