Ekumeniska sommarakademin 2025

Sommaren 2025 ger Ekumeniska akademin vid EHS sommarkursen

Ekumeniskt fredsarbete i tider av krig. Arvet från Stockholm 1925

Kursen ges under det Ekumeniska året, som i Sverige hålls med särskilt fokus på 100-årsfirandet av det kristna världsmötet i Stockholm 1925. I mellankrigstidens turbulens och med färska erfarenheter av ett världskrig hade mötet freden högt på agendan. Mötet blev en språngbräda för Life and Work-rörelsen, som är en grundpelare i Kyrkornas världsråd och en livaktig ekumenisk strömning än idag. Med drömmen om att samla kyrkornas röster och engagemang för fred mitt i den oroliga mellankrigstiden, blev mötet i Stockholm en viktig milstolpe för en växande kyrklig rörelse som fått ny kraft och aktualitet i vår tid. Under kursen utforskar vi Stockholmsmötets agenda för fred och enhet med fokus på dess betydelse idag, i en tid som på nytt präglas av internationella konflikter och i en världsvid kyrka som är mångkulturell och omfattar en mångfald traditioner.

Kursen, som sträcker sig över hela sommaren, innebär undervisning i juni/juli och ger möjlighet att delta och medverka i den Ekumeniska veckan i Stockholm i augusti 2025.

Undervisningsperiod: Distansundervisning samt skrivperiod i juni och juli. Inlämning av PM i augusti.

Möjlighet att delta i Ekumeniska veckan i Stockholm i augusti 2025 (v. 34). Under veckan samlas studentgruppen till seminarier på EHS i kombination med programpunkter i Ekumeniska veckans jubileumsprogram.

För mer information om jubileumsprogrammet, se Sveriges kristna råds (SKR:s) programinformation. SKR arrangerar även en ungdomshelg 22-24 augusti som är möjlig att vara med på i anslutning till Ekumeniska sommarakademin.

Informationen om upplägget under Ekumeniska veckan i Stockholm uppdateras kontinuerligt.

Nivå: Kursen ges på grundnivå (100-nivå) och avancerad nivå (400-nivå).

Kursplan

Format: Distanskurs. Innehåller obligatoriska online-seminarier och moment på kursplattformen i juni och juli.

Språk: Undervisningen sker i två parallella spår, på svenska och på engelska. Vissa seminarier sker gemensamt på engelska.

Examination: På svenska eller engelska enligt studentens önskemål. Kursen examineras genom PM i augusti. För studenter som väljer att delta i Ekumeniska veckan i Stockholm kan del av examinationen ske genom seminarier på campus samt bidrag till Ekumeniska veckans program.

Stipendier: Eventuell finansiering av resor och boende i samband med Ekumeniska veckan söks av studenten.

Kontakt:
Ansvarig lärare är Sara Gehlin, sara.gehlin@ehs.se