Avdelningen för östkyrkliga studier

Avdelningen för Östkyrkliga studier vid Enskilda Högskolan Stockholm är en plats för forskning och undervisning kopplad till Östkyrkans historia, teologi, politik, kultur och liturgi.

Ett unikt samarbete

Avdelningen för Östkyrkliga studier erbjuder en unik utbildningsform inom Sankt Ignatios College, där universitetsstudier kombineras med folkhögskolestudier för att utbilda ortodoxa präster, diakoner och församlingspedagoger.

En ojämförlig utbildning

Vid Avdelningen för Östkyrkliga studier kan studenter läsa på kandidat-, master- och doktorandnivå. Avdelningen erbjuder tre masterprogram: Östkyrkliga studier, Internationella relationer och ekumenism samt Religion, politik och demokrati. Studenterna undervisas av erkända akademiker och engagerade lärare som inte bara är experter inom sina områden utan också engagerade i kyrkans liv.

En bredare vision

Avdelningen arbetar med att lyfta fram demokratiska värderingar, frihet, rättvisa och ekumeniska relationer. Ett starkt fokus ligger på hur de akademiska studierna kan hjälpa och uppmuntra utvecklingen av mer demokratiska strukturer både inom kyrkan och i samhället.