Avdelningen för östkyrkliga studier, Teologiska Högskolan Stockholm

Avdelningen för Östkyrkliga studier vid Teologiska Högskolan Stockholm (EHS) är en plats för forskning och undervisning kopplad till Östkyrkans historia, teologi, politik, kultur och liturgi.

Utlysning av stipendier

Öppen utlysning och stipendier för studenter utanför EU / EES: Pastroral-pedagogiska programmet och Församlingspedagogiska programmet.
Sökande som bor i länder utanför EU- och EES -områden inbjuds att söka två program som anordnas av Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) och Sankt Ignatios Folkhögskola. Fyra stipendier finns tillgängliga.

Läs mer här

Ett unikt samarbete

Avdelningen för Östkyrkliga studier erbjuder en unik utbildningsform inom Sankt Ignatios College, där universitetsstudier kombineras med folkhögskolestudier för att utbilda ortodoxa präster, diakoner och församlingspedagoger.

En ojämförlig utbildning

Vid Avdelningen för Östkyrkliga studier kan studenter läsa på kandidat-, master- och doktorandnivå. Avdelningen erbjuder tre masterprogram: Östkyrkliga studier, Internationella relationer och ekumenism samt Religion, politik och demokrati. Studenterna undervisas av erkända akademiker och engagerade lärare som inte bara är experter inom sina områden utan också engagerade i kyrkans liv.

En bredare vision

Avdelningen arbetar med att lyfta fram demokratiska värderingar, frihet, rättvisa och ekumeniska relationer. Ett starkt fokus ligger på hur de akademiska studierna kan hjälpa och uppmuntra utvecklingen av mer demokratiska strukturer både inom kyrkan och i samhället.

KONTAKT
Avdelningen för Östkyrkliga studier

Anne-Christine Lindvall

Bitr. studierektor för forskarutbildningen, fil.dr, Utbildningsledare östkyrkliga studier

anne-christine.lindvall@ehs.se

Bojana Bursać Džalto

Kommunikationschef

bojana.bursac@ehs.se

Mer om Bojana Bursać Džalto

Carl Johan Berglund

Teol.dr., studierektor (tjänstledig), timlärare, pastor

carl.johan.berglund@ehs.se

Mer om Carl Johan Berglund

Charbel Rizk

Doktorand, timlärare

Cyril Hovorun

Professsor, archimandrite

cyril.hovorun@ehs.se

Mer om Cyril Hovorun

Daniel Öhrvall

Timlärare

daniel.ohrvall@sanktignatios.org

Gabriel Bar-Sawme

Doktorand, timlärare

gabriel.barsawme@sanktignatios.org

Grant White

Teol. dr, högskolelektor

grant.white@sanktignatios.org

Mer om Grant White

Haileyesus Alebachew

Teol.dr., timlärare

haileyesus.alebachew@sanktignatios.org

Michael Hjälm

Teol. dr, högskolelektor Campus Södertälje, Biträdande rektor avdelningen för Östkyrkliga studier Teol.dr, högskolelektor

michael.hjalm@ehs.se

Mer om Michael Hjälm

Miriam Hjälm

Fil.dr, högskolelektor, Campus Södertälje

miriam.hjalm@ehs.se

Mer om Miriam Hjälm

Pierre Aziz Nehme

Studierektor Östkyrkliga studier

pierre.aziz.nehme@ehs.se

Mer om Pierre Aziz Nehme

Rikard Roitto

Docent, högskolelektor, pastor

rikard.roitto@ehs.se

Mer om Rikard Roitto

Sara Gehlin

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare kyrkohistoria med missionsvetenskap

sara.gehlin@ehs.se

Mer om Sara Gehlin

Serafim Smensgård

Kaplan på THS för Ortodoxa kyrkan

serafim.smensgard@sanktignatios.org

Youhanna Nessim Youssef

Teol. dr, högskolelektor

youhanna.youssef@sanktignatios.org

Mer om Youhanna Nessim Youssef

Youhanon Habil

Teol.dr, timlärare

youhanon.habil@ehs.se

Mer om Youhanon Habil