Fortbildning i teologi

Teologiska högskolan vid EHS erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med teologi, tro och livsåskådningsfrågor i olika sammanhang. Flera kurser ges helt på distans, andra med några obligatoriska träffar antingen online eller på Campus. Högskolan ligger lättillgängligt i Bromma nära Brommaplan. Det är ju också möjligt att gå en magister-masterutbildning som fortbildning.

THS har en gedigen lärar- och forskarkompetens inom en rad olika områden. När du tar del av vårt fortbildningsutbud så får du möta engagerade lärare med spetskunskap inom respektive ämne.

En hel del av våra kurser i de akademiska programmen är lämpliga som fortbildningskurser. Vi tar även fram specialdesignade kurser för företag, kyrkor och andra organisationer. Se mer på sidan Uppdragsutbildning.

Du som inte har för avsikt att tentera kurserna erbjuds ändå att delta mot en avgift på 1 500:- /kurs.

Varje termin presenterar vi vissa kurser som lämpar sig särskilt väl som fortbildning för präster, pastorer men också andra som arbetar inom kyrka eller civilsamhälle.

Magister- masterprogram

THS erbjuder flera olika magister-mastersprogram där vissa är särskilt utformade för att kunna läsas som just kvalificerad fortbildning.

Ledare för kyrka i förändring

Detta är ett magister-masterprogram vi erbjuder tillsammans med Johannelunds teologiska högskola. Läs mer om programmet här

Du som vill läsa en kurs som fortbildning
kontakta studierektor: mark.sluys@ehs.se