Fortbildning i teologi

EHS erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med teologi, tro och livsåskådningsfrågor i olika sammanhang. Flera kurser ges helt på distans, andra med några obligatoriska träffar antingen online eller på Campus. Högskolan ligger lättillgängligt i Bromma nära Brommaplan. Det är ju också möjligt att gå en magister-masterutbildning som fortbildning.

EHS har en gedigen lärar- och forskarkompetens inom en rad olika områden. När du tar del av vårt fortbildningsutbud så får du möta engagerade lärare med spetskunskap inom respektive ämne.

En hel del av våra kurser i de akademiska programmen är lämpliga som fortbildningskurser. Vi tar även fram specialdesignade kurser för företag, kyrkor och andra organisationer. Se mer på sidan Uppdragsutbildning.

Du som inte har för avsikt att tentera kurserna erbjuds ändå att delta mot en avgift på 1 500:- /kurs.

Varje termin presenterar vi vissa kurser som lämpar sig särskilt väl som fortbildning för präster, pastorer men också andra som arbetar inom kyrka eller civilsamhälle.

Magister- masterprogram

EHS erbjuder flera olika magister-masterprogram där vissa är särskilt utformade för att kunna läsas som just kvalificerad fortbildning.

Du som vill läsa en kurs som fortbildning
kontakta studierektor: mark.sluys@ehs.se