Kyrkohistoria

I ämnet kyrkohistoria studeras de kristna kyrkornas och samfundens historia. Det handlar alltså om hur den kristna tron konkret har tagit gestalt genom kyrkoliv, praktiker, spiritualitet, läroformuleringar, organisation eller händelser av olika slag. Undersökningar kan genomföras med en rad olika metoder, och utifrån olika perspektiv på historien: idéhistoriska, politiska, teologiska, sociala och så vidare.

Kyrkohistorien på THS har fokus på den moderna tiden, det vill säga perioden från 1800-talet fram till vår tid. Här finns en särskild kompetens när det gäller väckelserörelsernas historia, samt även i fråga om samspelet mellan kristen tro och moderniteten. Kyrkohistorien är del av forskningsmiljön ”Kyrka i samtid”, och har ambitionen att inom ramen för detta utveckla och fördjupa kunskapen om 1900-talets kyrkohistoria, och dess kopplingar till vår tid.

Följande lärare undervisar inom ämnet:

Joel Halldorf har i sin forskning ägnat sig åt väckelserörelsernas historia, och särskilt förhållandet mellan väckelse och modernitet. Han disputerade på en avhandling om Helgelseförbundets predikant Emil Gustafson, och har även forskat om Pingströrelsen och Lewi Pethrus. Metodiskt har han arbetat med idé- och mentalitetshistoria, samt biografiska undersökningar. Han har även studerat frågor om religion och våld samt religion och demokrati.

Joseph Sverker är disputerat i Systematisk teologi, och undervisar i ST och kyrkohistoria på THS. Hans avhandling rör förhållandet mellan nutida tolkningar av människan och deras relation till kristen teologi.