Tro & Liv Bibel

Bibelvetenskap i dialog med kyrka och samhälle. Ny skriftserie från Enskilda Högskolan Stockholm

Vad är Tro & Liv Bibel?

Tro & Liv Bibel är en skriftserie från Enskilda Högskolan Stockholm, med start 2020. Serien omfattar relativt korta texter av allmänintresse. Vi vill förmedla bibelvetenskaplig forskning i dialog med kyrka och samhälle. Texterna presenteras i lättillgänglig form och berör aktuella frågeställningar kring tro och mänskligt liv.

Hur kan jag läsa Tro & Liv Bibel?

Publiceringen är i första hand digital. Du kan läsa Tro & Liv Bibel på din datorskärm, din läsplatta, eller din telefon. Formatet är anpassat så att det ska gå lätt att bläddra och läsa en sida i taget även på en mobilskärm. Men du kan också beställa en pappersbok via bokus, adlibris, eller någon annan nätbokhandel.

Vad kostar Tro & Liv Bibel?

Tro & Liv Bibel i digital form kostar inte dig någonting. Du kan ladda ner skrifterna gratis. Vill du köpa en pappersbok så är priset relativt billigt.

Vem ger ut Tro & Liv Bibel?

Tro & Liv Bibel ges ut av EHS. Redaktör för serien är Thomas Kazen, professor i bibelvetenskap, och det bibelvetenskapliga kollegiet vid EHS tjänar som referensgrupp. Carl-Johan Berglund, studierektor, är grafisk formgivare.

Hur ofta kommer det nya böcker?

Vi hoppas kunna ge ut ett par, tre böcker om året. Håll utkik!

2. Etik och retorik i Jesustraditionen: Kognitiva och psyko-biologiska perspektiv

Kazen, Thomas, 2021. Tro & Liv Bibel 2. Stockholm: Enskilda Högskolan Stockholm. ISBN 978-91-982830-8-2.

Två essäer av Thomas Kazen om Jesustraditionen, med fokus på mänskligt beteende, altruism och integritet, samt figurativt språk och överdriftens retorik. Kazen tolkar utifrån övertygelsen att bibeltexterna blir mer begripliga när vi tar hänsyn till människans villkor: hur hennes tänkande och känsloliv utvecklats, hur hennes kropp och intellekt hänger samman, hur hennes emotioner och beteenden interagerar och hur hennes språk och handlande hör ihop. Thomas Kazen är professor i bibelvetenskap vid EHS.


1. Våld och vapen i Bibelns värld och vår: Två essäer.

Lemos, Tracy M., 2020. Tro & Liv Bibel 1. Stockholm: Enskilda Högskolan Stockholm. ISBN 978-91-982830-7-5.

Två essäer av den amerikanska religionsvetaren Tracy Lemos om våld och personskap, om krig och vapen, om massutrotning och mänskliga rättigheter. Lemos visar på historiska, sociala, politiska och ekonomiska aspekter av bakgrunden till våldet i Bibelns värld och vår. Resultatet blir en utmaning att avvisa det hierarkiska maktspråket, det ”dominanta person­ska­pet”, och välja en annan, mer sårbar väg. Tracy Lemos är biträdande professor vid Huron college, Western University, i Ontario, Kanada, med det antika Västasien som specialitet.