Forskarutbildning i Praktisk teologi med kyrkohistoria

Forskarutbildningen i Praktisk teologi med kyrkohistoria syftar till att utbilda forskare och lärare med hög kompetens inom inriktningarna Praktisk teologi samt Kyrkohistoria. Forskarutbildningen ska hålla god nationell och internationell standard och ge både bredd och djup. Den innefattar historiska, hermeneutiska, filosofiska, teologiska, sociologiska och etnologiska perspektiv.

Praktisk teologi vid EHS har tre underdiscipliner som i samspel med varandra utgör forskningsämnet: praktisk ecklesiologi, religionsspykologi och religionspedagogik. En styrande vision inom ämnet har varit att finna ett integrerande centrum i trossamfund som studieobjekt i vid mening och ett konstruktivt samspel mellan empiri och teori.

I ämnet kyrkohistoria studeras de kristna kyrkornas och samfundens historia. Det handlar alltså om hur den kristna tron konkret har tagit gestalt genom kyrkoliv, praktiker, spiritualitet, läroformuleringar, organisation eller händelser av olika slag. Undersökningar kan genomföras med en rad olika metoder, och utifrån olika perspektiv på historien: idéhistoriska, politiska, teologiska, sociala och så vidare.

Utbildningen bedrivs inom ramen för forskarmiljön Kyrka i samtid.


Finansiering: För stipendier, se eventuella utlysningar. Doktorander med egen finansiering kan antas, kontakta forskningsledarna.
Forskningsledare: Joel Halldorf och Jonas Ideström
Kontaktpersoner: Joel Halldorf, joel.halldorf@ehs.se; Jonas Ideström, jonas.idestrom@ehs.se
Ansökan: Ta kontakt med någon av forskningsledarna.