Magisterprogram i Internationella relationer och ekumenik (60 hp)

Det nya 1-års magisterprogrammet i Internationella relationer och ekumenik, som erbjuds av Enskilda Högskolan Stockholm, syftar till att utbilda framtida specialister inom arbetet med internationella och inomkyrklig relationer.

Utbildningsansvarig: Cyril Hovorun, cyril.hovorun@ehs.se
Studierektor: Johan Andersson, johan.andersson@ehs.se
Längd: 1 år, 60 hp
Undervisningstyp: Campus eller online
Studietakt: Heltid (100%)
Undervisningstid: Dagtid
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Bromma & Campus Södertälje
Ansökan: Ansök via www.universityadmissions.se eller www.antagning.se (fr o m 15 mars)

Relationerna mellan olika kyrkofamiljer utvecklas ständigt. Gamla samarbetsmetoder och konflikter mellan kyrkor mattas av, medan nya uppstår. Dessa utvecklingsprocesser har både teologiska och socialpolitiska orsaker. I detta magisterprogram utvecklas möjligheten att analysera och förbättra förutsättningarna för relationerna mellan olika kyrkofamiljer, samt kyrkans externa relationer med samhället och andra religioner.

Efter examinering har studenten möjlighet att hantera frågor rörande internationella relationer och ekumenik, inklusive kyrkans diplomati, religiös politik och säkerhet. Utbildningen kvalificerar studenten att arbeta inom yrkesområden som ekumenik och utrikesfrågor inom icke-statliga kristna organisationer, liksom inom andra internationella organisationer.

Behörighetskrav

Se Behörighetskrav Avdelningen för Östkyrkliga studier (på engelska)