Viktiga datum

Läsårstider 2021/2022

Hösttermin (HT21): 2021-08-23 – 2022-01-16
Vårtermin (VT22): 2022-01-17 – 2022-06-05


Varje termin är indelad i fyra studieperioder:
Studieperiod 1, från 23 augusti till 31 oktober
Studieperiod 2, från 1 november till 16 januari
Studieperiod 3, från 17 januari till 27 mars
Studieperiod 4, från 28 mars till 5 juni

VT 2022 – Anmälan, antagningsbesked, svarsdag

Viktiga datum antagning.se*

15 septWebbanmälan öppnar
15 oktSista anmälningsdag
1 novSista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse**
Jan-marsKontrolluppgifter
1 decSista kompletteringsdag*
9 decAntagningsbesked med svarskrav
17 decSista svarsdag
22 decAndra antagningsbeskedet
1 janRegistrering öppnar

* Läs mer på: https://antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/viktiga-datum/

** 1 november – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad.
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara hos Antagningsservice senast 1 november. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter
Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

28 december Kurshemsidorna öppnas 28 december i Canvas. För att kunna logga in måste du skaffa och göra klart ditt eduID! Om du  saknar svenskt personnummer och inte har möjlighet att skaffa eduID för att logga in i Canvas ska du maila till kursadministrator@ehs.se

1 januari Registrering öppnar. Registrera dig själv i Ladok under tiden 1 januari – 23 januari , dvs till och med första veckan på terminen. Om du  saknar svenskt personnummer och inte har möjlighet att skaffa eduID för att logga in i Ladok ska du maila till kursadministrator@ehs.se


HT 2022 – Anmälan, antagningsbesked, svarsdag

16 marsWebbanmälan öppnar
19 aprilSista anmälningsdag
3 majSista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse**
April-juniKontrolluppgifter
21 juniSista kompletteringsdag*
8 juliAntagningsbesked med svarskrav
22 juliSista svarsdag
Andra antagningsbeskedet