Viktiga datum

VT 2023 – Anmälan, antagningsbesked, svarsdag

Viktiga datum antagning.se*
15 septWebbanmälan öppnar
17 oktSista anmälningsdag
1 novSista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse**
Okt-novKontrolluppgifter
1 decSista kompletteringsdag*
9 decAntagningsbesked med svarskrav
19 decSista svarsdag
22 decAndra antagningsbeskedet

* Läs mer på: https://antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/viktiga-datum/

** 1 november – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad.
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara hos Antagningsservice senast 1 november. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter
Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

28 december Kurshemsidorna öppnas 28 december i Canvas. För att kunna logga in måste du skaffa och göra klart ditt eduID! Om du  saknar svenskt personnummer och inte har möjlighet att skaffa eduID för att logga in i Canvas ska du maila till kursadministrator@ehs.se

1 januari Registrering öppnar. Registrera dig själv i Ladok under tiden 1 januari – 22 januari, dvs till och med första veckan på terminen. Om du  saknar svenskt personnummer och inte har möjlighet att skaffa eduID för att logga in i Ladok ska du maila till kursadministrator@ehs.se


HT 2023 – Master i mänskliga rättigheter och demokrati

För medborgare i länder i EU/EEA (inte Sverige) och Schweiz, och för medborgare i övriga länder utanför EU/EEA och Schweiz

17 oktWebbanmälan öppnar
16 janSista anmälningsdag
1 febSista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
1 febSista kompletteringsdag
Feb-marsVi kommer att kontakta dig med uppgifter om när du senast behöver lämna svarsbesked.