Policies och regler

Adressuppgifter

Ändring av namn och folkbokföringsadress hämtas automatiskt från folkbokföringen. Om du vill använda en annan adress än folkbokföringsadressen, eller ändra telefon eller e-postadress kan du göra det själv om du loggar in med eduID i Ladok”. Om du inte har möjlighet att logga in i Ladok anmäler du dina ändringar till kursadministrator@ehs.se

Personuppgiftsbehandling – studenter

Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig. Läs mer här

E-post

Försäkra dig om att brev från EHS inte hamnar i skräppost. Du bör i inställningarna kunna finna ”Skräppostskydd” eller något liknande.
Om du har adress, som inte medger lagring av obegränsat antal brev (t.ex. hotmail) är det angeläget att du regelbundet tömmer din brevlåda så att meddelanden går fram.
Det åligger studenten att meddela ändrad e-postadress till EHS administration: kursadministrator@ehs.se

Försäkringar

De statliga högskolorna har en olycksfallsförsäkring för sina studenter via Kammarkollegiet, men tyvärr kan vi som enskild högskola inte teckna en sådan försäkring. Du som student behöver alltså själv se till att du har en olycksfallsförsäkring för att ha ett skydd om något händer.

Policies

Upphovsrätt

Inspelning av föreläsningar

  1. Ljudupptagning, fotografering och filmning vid undervisningssituationer är tillåtet. Avsikt att göra inspelning skall före föreläsningen meddelas berörd lärare.
  2. Läraren har möjlighet att vid undervisningstillfället uttryckligen förbjuda inspelning för det fall läraren anser att inspelningen skulle störa verksamheten. Ett sådant meddelat förbud ska vara motiverat och inte grundat på godtycke. Student, som är aktiv i undervisningssituationen, har rätt att be läraren att förbjuda inspelning.
  3. Studenter med funktionsnedsättning, som med anledning av funktionsnedsättningen har fått ett beslut om stödåtgärder av högskolans samordnare för studenter med funktionsnedsättning, omfattas inte av dessa regler.
  4. Dessa regler innebär inte att inspelning gjord vid ett undervisningstillfälle får spridas eller tillgängliggöras på sätt som strider mot lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, eller annan lag. Studenten har endast rätt att använda inspelningen för sitt privata bruk.
  5. Dessa regler påverkar inte högskolans möjligheter att som ett led i lärosätets verksamhet spela in, fotografera och filma föreläsningar och andra undervisningssituationer.