Studieavgifter

Studieavgifter är ett krav på studenter från länder utanför EU (Europeiska Unionen), EEA (European Economic Area) och Schweiz vid Svenska universitet och högskolor.

Avgiften för en termins studier vid Enskilda Högskolan Stockholm är 40.000 SEK. Onlinestudenter betalar 20.000 SEK. Halvtidsstudenter på campus betalar 20.000 SEK och halvtidsstudenter online betalar 10.000 SEK.

Formellt antagna utbytesstudenter är undantagna från att behöva betala studieavgift.

Studieavgift till antagning.se

Du som är medborgare i ett land utanför EU, EES eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift för studier på grund- och avancerad nivå. Om du inte betalar in anmälningsavgiften till antagning.se så kommer din ansökan inte att behandlas. Läs mer här: https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings–och-studieavgifter/