Terminsstudier vid EHS samarbetsuniversitet

Högskolan har upprättat kontakt med flera universitet och seminarier i andra delar av världen. Den som har fullbordat minst två års studier (120hp) har möjlighet att ta del i EHS:s internationella program där du som regel läser en termin vid ett utländskt lärosäte.

EHS har avtal med några lärosäten där du kan läsa en termin och tillgodoräkna studierna i din utbildning vid EHS. För detta kan högskolan erbjuda eller förmedla vissa stipendier.

Candler School of Theology, Emory University, Atlanta, USA
Candler School of Theology är en del av Emory University vackert beläget utanför Atlantas stadskärna. Lärosätet är ett av de så kallade topp 20-universiteten i USA och ett av 13 seminarier och universitet knutna till United Methodist Church. Här kan man läsa kurser inom både MR och Teologi.

Emory University Institute of Human Rights, Atlanta, USA
Mr-studier som är en del av Emory Universitet.

North Park Theological Seminary, North Park University, Chicago, USA
North Park är en del av North Park University. Vid North Park utbildas pastorer och andra församlingsmedarbetare inom Evangelical Covenant Church, som var en systerkyrka till Svenska Missionskyrkan.

Union Theological Seminary (UTS), Manila, Filippinerna 
Sedan 1990-talet har EHS haft lärar- och studentutbyte med UTS som är ett ekumeniskt seminarium i närheten av huvudstaden. Inom ramen för EHS avtal om utbyte med UTS finns möjligheten till studier under en termin.

Wesley Theological SeminaryWashington DC, USA
Wesley är knutet till United Methodist Church men rymmer studenter från mer än 30 olika samfund. Här finns bland annat Henry Luce Center for the Arts and Religion.

Åbo Akademi, Åbo, Finland
Det hundraåriga Åbo Akademis verksamhet utförs i Åbo och Vasa under ledorden mångfald, öppenhet, djärvhet, hållbarhet och delaktighet. Åbo akademi är Finlands enda svenskspråkiga universitet. Forskningen är mångsidig, med fokus på bland annat minoriteter. Under sitt första sekel har universitetet vuxit till ett internationellt erkänt forskningsuniversitet, med en unik roll som den finländska universitetsvärldens brygga till det övriga Norden.

Menighetsfakultetet, Oslo, Norge
Menighetsfakultetet är ett ackrediterat, vetenskapligt universitet. MF öppnades 1908 och är idag landets största teologiska utbildningsinstitution med ca. 100 anställda och ca 1200 studenter på kandidat-, magister- och magisterprogram och ca. 60 i doktorandprogrammet.

EHS:s internationella program
Kontaktperson:
Bjørg Farstad, bjorg.farstad@ehs.se