Samarbeta med EHS

På EHS värdesätter vi samarbeten med andra institutioner och organisationer, och då framförallt de utbytesprogram som ger studenter och lärare möjlighet att arbeta i andra länder (och andra kontinenter!), och ger studenter och lärare från andra länder möjlighet att studera hos oss.

Om du vill etablera en kontakt med EHS, vänligen kontakta oss – vi söker hela tiden efter möjligheter att utöka vårt kontaktnät och våra medarbetare.

Vår personal har en omfattande kompetens, kunskap och är betydande resurser inom teologi, mänskliga rättigheter och demokrati och vi deltar gärna i projekt som rör kyrkan och samhället i stort. Vänligen kontakta oss om du tror att ditt projekt skulle vinna på ett samarbete med EHS – ett av Skandinaviens största centrum inom teologi, mänskliga rättigheter och demokrati.