Premasterprogram i östkyrkliga studier

Detta ettåriga förberedande masterprogram erbjuder studenter med otillräckliga förkunskaper att komplettera sina studier för att de ska kunna söka till masterutbildning i östkyrkliga studier. De som söker till förberedande masterprogram bör ha en kandidatexamen i humaniora, alternativt i samhällsvetenskap där minst två tredjedelar av betygen upptas av humanistiskta ämnen. Om proportionerna understiger ovan, men överstiger 50 procent, görs en personlig bedömning inför antagandet.

Längd: 1 år, 60 hp
Studietakt: heltid
Studietider: dagtid
Undervisningstyp: på plats i campus / distans (efter personlig bedömning)
Undervisningsspråk: engelska
Studieplats: Campus Bromma
Behörighetskrav: Se Behörighetskrav Avdelningen för Östkyrkliga studier (på engelska)