Teologiskt basår

Om du är intresserad av att fördjupa dig i teologi och religionsvetenskap, men ännu inte har bestämt dig om du vill läsa ett helt kandidatprogram, så kan du läsa ett teologiskt basår eller enstaka kurser på grundnivå.

Basår på heltid

Om du läser THS teologiska basår på campus så läser du samma kurser som ingår i det första året i teologiprogrammen för pastorer och präster.

HÖSTTERMIN
Bibeln & religionerna: introduktion i religionshistoria och exegetik, 15 hp
Teologi- och kyrkohistoria, 10 hp. Missionsvetenskap, 5 hp
VÅRTERMIN
Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv, 15 hp
Text, kontext och tolkning, 15 hp

Efter basåret kan den som vill fortsätta in i något av de pastorala programmen genom att bara göra en anmälan – utan att göra någon ny ansökan.

Du kan också läsa de kurser som ingår i basåret som enstaka kurs. Vi erbjuder också många andra enstaka kurser på olika nivåer. Dessa hittar du i kurskatalogen på ehs.se och på antagning.se

Basår på halvfart och distans

Många som längtar efter att läsa teologi och religions-vetenskap vill gärna fortsätta jobba och bo kvar på sin ort, åtminstone till att börja med. Därför erbjuder THS en del av vårt kursutbud som distanskurser. Då studerar du som regel på halvfart men kan även läsa första året på heltid. Du som studerar på distans förväntas vara aktiv under kursens gång genom att lämna in skrivuppgifter och delta i seminarier på kursens nätforum. Kurserna genomförs via nätet.

Teologiskt basår på halvfart

Du kan läsa hela det teologiska basåret som distanskurs på halvfart under två år. Då läser du de kurser som ingår i första året i de teologiska program som är inriktade mot pastor och präst. Under läsåret 2020/21 ges kurserna Bibeln och religionerna 15 hp (HT20) och Text, kontext och tolkning 15 hp (VT21) som distanskurser och under läsåret 2021/22 ges kurserna Teologi- och kyrkohistoria 10 hp och Missionsvetenskap 5 hp (HT21) och Att tolka Gud och samhället 15 hp (VT22).

Behörighet: Grundläggande behörighet
Se Behörighetskrav Avdelningen för teologi och religionsvetenskap
Ansökan till programmet sker via antagning.se
Anmälningskod studier på heltid, dagtid på Campus Bromma: EHS-TBAS2
Anmälningskod studier IT-baserad distanskurs 50%: EHS-TBAS1