Teologiskt basår

Om du är intresserad av att fördjupa dig i teologi och religionsvetenskap, men ännu inte har bestämt dig om du vill läsa ett helt kandidatprogram, så kan du läsa ett teologiskt basår eller enstaka kurser på grundnivå.

Behörighet: Grundläggande behörighet
Se Behörighetskrav Avdelningen för teologi och religionsvetenskap
Ansökan till programmet sker via antagning.se
Anmälningskod studier på heltid, dagtid på Campus Bromma: EHS-TBAS2
Anmälningskod studier på heltid, IT-baserad distanskurs: EHS-TBAS3

Basår på heltid

Om du läser teologiskt basår inriktning religionsvetenskap/teologi så läser du samma kurser som ingår i det första året i teologiprogrammen för pastorer och präster.

HÖSTTERMIN
Bibeln & religionerna: introduktion i religionshistoria och exegetik, 15 hp
Teologi- och kyrkohistoria, 10 hp
Missionsvetenskap, 5 hp
VÅRTERMIN
Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv, 15 hp
Text, kontext och tolkning, 15 hp

Efter basåret kan den som vill fortsätta in i något av de pastorala programmen genom att bara göra en anmälan – utan att göra någon ny ansökan.

Du kan också läsa de kurser som ingår i basåret som enstaka kurs. Vi erbjuder också många andra enstaka kurser på olika nivåer. Dessa hittar du i kurskatalogen på ehs.se och på antagning.se

Basår på distans

Många som längtar efter att läsa teologi och religionsvetenskap vill gärna bo kvar på sin ort, åtminstone till att börja med. Därför erbjuder EHS hela basåret och en del av det övriga kursutbudet som distanskurser. Du som studerar på distans förväntas vara aktiv under kursens gång genom att lämna in skrivuppgifter och delta i seminarier på kursens nätforum.