Överblick

Ledning

Pekka Mellergård
Tf rektor
Michael Hjälm
Prorektor, biträdande rektor Avdelningen för östkyrkliga studier
Petra Carlsson
Biträdande rektor Avdelningen för religionsvetenskap och teologi
Linde Lindkvist
Biträdande rektor Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

Högskolor

  • Teologiska Högskolan Stockholm (THS)
  • Högskolan för mänskliga rättigheter och demokrati

Avdelningar

  • Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati
  • Avdelningen för teologi och religionsvetenskap 
  • Avdelningen för östkyrkliga studier (Sankt Ignatios College)

Antal studenter: cirka 900
Personal: 53
Antal kurser: 265

Hitta hit
Campus Bromma
Campus Södertälje

E-post: info@ehs.se

Startdatum för höstterminen: 23 augusti 2021
Startdatum för vårterminen: 17 januari 2022