Överblick

Ledning

Göran Gunner
Tf rektor
Johanna Ohlsson
Prefekt Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati
Jonas Ideström
Prefekt Avdelningen för religionsvetenskap och teologi
Michael Hjälm
Prefekt Avdelningen för östkyrkliga studier, Prorektor

Högskolor

  • Teologiska Högskolan Stockholm (THS)
  • Högskolan för mänskliga rättigheter och demokrati

Avdelningar

  • Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati
  • Avdelningen för teologi och religionsvetenskap 
  • Avdelningen för östkyrkliga studier (Sankt Ignatios College)

Antal studenter: cirka 1 000
Personal: 53
Antal kurser: 265

Hitta hit
Campus Bromma
Campus Södertälje

E-post: info@ehs.se

Startdatum för höstterminen: 22 augusti 2022
Startdatum för vårterminen: 16 januari 2023