Överblick

Ledning

Niklas Holmefur
Rektor
Johanna Ohlsson
Prefekt Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati
Jonas Ideström
Prefekt Avdelningen för religionsvetenskap och teologi
Michael Hjälm
Prefekt Avdelningen för östkyrkliga studier, Prorektor
Katarina Fägerhall Olofsgård
Chef Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningar

  • Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati
  • Avdelningen för religionsvetenskap och teologi 
  • Avdelningen för östkyrkliga studier (Sankt Ignatios College)
  • Avdelningen för verksamhetsstöd

Antal studenter: cirka 1 000
Personal: 53
Antal kurser: 265

Hitta hit
Campus Bromma
Campus Södertälje

E-post: info@ehs.se

Startdatum för höstterminen: 2 september 2024
Startdatum för vårterminen: 20 januari 2025