Om EHS

Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) är en av de främsta institutionerna i norra Europa inom teologi och mänskliga rättigheter. Teologiska Högskolan Stockholm (THS) är gemensam benämning på våra båda teologiska avdelningar, och Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati (HMR) är benämningen för våra olika utbildningar i mänskliga rättigheter och demokrati. Program och kurser erbjuds på både svenska och engelska.

Teologiska Högskolan Stockholm utgörs av Avdelningen för teologi och religionsvetenskap och Avdelningen för östkyrkliga studier (Sankt Ignatios College). Förutom kandidat- och masterprogrammen erbjuder skolan doktorandprogram inom Systematisk teologi, Bibelvetenskap, Praktisk teologi med kyrkohistoria, Östkyrklig kristendom i historia och nutid, Internationella relationer och ekumenik samt Religion och demokrati.

Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati erbjuder kandidat- och masterexamen i mänskliga rättigheter och demokrati med filosofiska, juridiska, politiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på mänskliga rättigheter.

Skolan är ekumenisk och välkomnar studenter med olika konfessionella och kulturella bakgrunder. Skolan främjar akademisk stringens, uppmanar sina studenter och lärare att ta sig an utmanande ämnen i en öppen och tolerant akademisk miljö.

EHS omfattande internationella kontaktnät ligger till grund för internationella samarbeten och utbyten.