Om EHS

Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) är en av de främsta institutionerna i norra Europa inom teologi och mänskliga rättigheter. EHS har tre avdelningar: Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati, Avdelningen för religionsvetenskap och teologi och Avdelningen för östkyrkliga studier (Sankt Ignatios College). Program och kurser erbjuds på både svenska och engelska.


Avdelningen för teologi och religionsvetenskap och Avdelningen för östkyrkliga studier (Sankt Ignatios College)
Förutom kandidat- och masterprogrammen erbjuder avdelningarna doktorandprogram inom Systematisk teologi, Bibelvetenskap, Praktisk teologi med kyrkohistoria, Östkyrklig kristendom i historia och nutid, Internationella relationer och ekumenik samt Religion och demokrati.

Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati erbjuder kandidat- och masterexamen i mänskliga rättigheter och demokrati med filosofiska, juridiska, politiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på mänskliga rättigheter.

Skolan är ekumenisk och välkomnar studenter med olika konfessionella och kulturella bakgrunder. Skolan främjar akademisk stringens, uppmanar sina studenter och lärare att ta sig an utmanande ämnen i en öppen och tolerant akademisk miljö.

EHS omfattande internationella kontaktnät ligger till grund för internationella samarbeten och utbyten.