Samverkanspartner

Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) är ett icke vinstdrivande aktiebolag ägt av Equmeniakyrkan.

På EHS bedrivs Equmeniakyrkans pastorsutbildning och i samverkan mellan högskolan och kyrkan en stor del av Equmeniakyrkans fortbildning för medarbetare. Detta sker främst inom ramen för Kompetensutvecklingsprogrammet (KUP). Andra strategiska områden för samverkan gäller utvecklingsprojekt och forskning, såsom exempelvis doktorandarbeten inom bibelvetenskap, församlingsgrundande arbete och omstartsarbete. Det kan också vara vissa enstaka kurser, forskningskonferenser, seminariedagar och konferenser som högskolan arrangerar, exempelvis ”The End of the West as We know it”, ”Vetekornsdagar” samt seminariedagar såsom ”Våld i nära relationer”.

Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati är strategiskt viktig för Equmeniakyrkan som i sitt arbete både nationellt och internationellt lyfter fram vikten av mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Även här samverkar kyrkan kring vissa seminariedagar och kurser.

Equmeniakyrkan bildades 2011 av dåvarande Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan, Metodistkyrkan i Sverige. För mer information om Equmeniakyrkan se deras hemsida: www.equmeniakyrkan.se